Kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh Thi Toán Violympic được giải cao

Kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh Thi Toán Violympic được giải cao - Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là Sáng Kiến kinh nghiệm dạy Bồi dưỡng học sinh Thi Violympic giải toán trên mạng Năm học 2016 có trên trang http://thiviolympic.com
Trong tài liệu này thầy cô  tải về sẽ có được những kinh nghiệm quý báu và phương pháp đáng học tập việc dạy đội tuyển Thi Violympic Thi cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố, cấp quốc gia

Read more ...

Những chú ý khi dạy Bồi dưỡng học sinh Thi Violympic Giải toán trên mạng

Những chú ý khi dạy Bồi dưỡng  học sinh tiểu học Thi Violympic Giải toán trên mạng 

Thưa thầy cô và các ban. Để dạy được tốt đội tuyển Thi Violympic Giải  toán trên mạng cho học sinh thành công ,  trước hết thầy cô và quý phụ huynh cần chú ý những điểm sau

Read more ...

Cách chọn lựa học sinh thi Giải toán Violympic trên mạng

Cách chọn lựa  học sinh  thi Giải toán Violympic trên mạng
Giáo viên phải đánh giá học sinh một cách khách quan, chính xác, lựa chọn đúng đối tượng học sinh để bồi dưỡng. Việc lựa chọn đúng không chỉ nâng cao hiệu quả bồi dưỡng mà còn tránh được việc bỏ sót những em học giỏi, hoặc chọn nhầm những em không có tố chất theo học sẽ bị quá sức.

Read more ...

Hướng dẫn học sinh có kĩ năng Giải toán trên mạng

 Hướng dẫn học sinh  có kĩ năng  Giải toán trên mạng
          Muốn để học sinh có giải  cao trong cuộc thi Violympic Giaiir toán trên mạng , người giáo viên giảng dạy hay phụ huynh cần chú ý  những điểm sau:

Read more ...
Top