Hướng dẫn làm bài thi Violympic Toán 7 Vòng 4 Năm học 2016 -2017

Print

Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 7 Vòng 4 Năm 2017 1.Introduction - Giới thiệu:

Đây là Hướng dẫn làm bài  thi Violympic Toán 7 Vòng 4   Năm học 2016 -2017 - Ra ngày 26/09/2016 – Thứ 2 – Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 7 Vòng 4 Năm 2017 Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 7 Vòng 4 Năm 2017 | Chào thầy cô và các bạn đang đến với trang http://thiviolympic.com/2/ - Đây là bài hướng dẫn học sinh Lớp 7  Luyện thi  Violympic giải toán trên mạng Lớp 7 vòng 4 Năm học 2016 - 2017.

 

2. Phần hướng dẫn cách làm vòng thi này:

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng  4 - Lớp 7 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài cơ bản như sau:

Câu 1: Trong tập Q các số hữu tỉ thì:
 Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương   
Số 0 là số hữu tỉ dương
 Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm   S
ố tự nhiên là số nguyên dương
Câu 2: Góc xAy có số đo bằng  . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:
                    
Câu 3:Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:
        
Câu 4: Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x'Oy. Số đo góc x'Oy' là
                          
Câu 5:Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc  . Số cặp góc cùng có số đo  nhưng không đối đỉnh là
 3         4         5         6
                  
Câu 6:Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O sao cho  . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy'. Số đo góc x'Oz là
                 

Cụ thể và đáp án ra sao hãy tải đề thi này về >>>>

 

3. Xem trước các dạng bài vòng thi này: Preview all exercises for this Test

______________And more sections, Please download>>>>_____________

 

4. Author: thiviolympic.com

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 4 pages

7. Size: 1.95MB

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : to free download , click to one of under links. Easy download, Fastly download, Free download

>>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 7 - Vòng 4 - 2016 - 2017 School - year

>>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 7  - Vòng 4 - 2016 - 2017 School - year

Good luck for you!  Have a good day!

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

19 Vòng thi  Violympic Giải toán trên mạng Lớp 7  Năm 2017

19 Vòng thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 7 Năm 2016

19 Vòng thi  Violympic Giải toán trên mạng Lớp 7 Năm 2015

 

____________Source: http://thiviolympic.com_______________