Tổng hợp 19 vòng thi Giải toán trên mạng Lớp 4 Năm học 2015 - 2016

Tổng hợp 19  vòng thi Giải toán trên mạng Lớp 4 Năm học 2015 - 2016

Tổng hợp Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp4 - năm học 2015 - 2016

 

Danh sách Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4 - năm học 2015 - 2016 - Đây là tổng hợp 19 vòng thi Violympic giải toán trên mạng lớp 4 - Năm học 2015 - 2016. Thầy cô hãy tải ở dưới đường link mỗi vòng. Hãy vào thường xuyên http://thiviolympic.com để có những đề thi, cách giải, những gợi ý làm bài hay nhất cho Luyện giải toán cho học sinh, Giáo án giải toán  4, Giáo án học sinh giỏi toán 4, Bồi dưỡng toán 4, Toán nâng cao lớp 4, Giải toán nhanh lớp 4.

 LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC LỚP 4 NĂM HỌC 2015 – 2016 

Thầy cô và Quý phụ huynh nhấn vào biểu tượng tải về để tải nhanh đề thi các vòng lớp 4 - Please , click to download symbol to have good math Test for your  children to learn Math , to pass easily  the Math Violympic  Contest Online 2015 - 2016 Grade 4 from  1st Round  to 19th Round

Nhấn vào đây để tải các đề thi  >>>>

STT

Cấp

Vòng thi

Ngày mở

Ghi chú

1

Vòng thi

tự luyện

Lớp 4- Vòng 1

05/9/2015 – Thứ 7

 

2

Lớp 4- Vòng 2

14/9/2015 – Thứ 2

 

3

Lớp 4- Vòng 3

28/9/2015 – Thứ 2

 

4

Lớp 4- Vòng 4

12/10/2015 – Thứ 2

 

5

Lớp 4- Vòng 5

26/10/2015 – Thứ 2

 

6

Lớp 4- Vòng 6

09/11/2015 – Thứ 2

 

7

Lớp 4- Vòng 7

16/11/2015 – Thứ 2

 

8

Lớp 4- Vòng 8

30/11/2015 – Thứ 2

 

9

Lớp 4- Vòng 9

14/12/2015 – Thứ 2

 

10

Cấp

trường

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp trường Lớp 4-Vòng 10

21/12/2015 Thứ 2 - Thi cấp trường 

Miền Bắc thi - Mở tự do 12 giờ 27/12/2015

11

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp trường Lớp 4- Vòng 11

 

04/01/2016- Thứ 2 _ Miền Trung thi cấp trường 

 

Miền Trung thi còn cả nước thi tự do từ 12 giờ ngày 10/01/2016

12

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp trường Lớp 4- Vòng 12

 

18/01/2016 - Thứ 2 Dành cho Miền Nam thi cấp trường

 

Miền Nam tổ chức thi cấp trường  còn cả nước thi tự do từ 12 giờ ngày 24/01/2016

13

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp huyện Lớp 4- Vòng 13

02/02/2015 - Thứ 2 Vòng thi tự do chuẩn bị cho cấp huyện

 

14

Lớp 4- Vòng 14

23/02/2015 - Thứ 2 Vòng thi tự do chuẩn bị cho cấp huyện

 

15

Cấp

huyện

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp huyện

04/03/2016 - Thứ 6 - Tổ chức thi cấp huyện Bảng A khu vực phía Bắc

07/03/2016 - Thứ 2 - Tổ chức thi cấp huyện Bảng B khu vực phía Trung, Nam

 

16

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp huyện

11/03/2016 - Thứ 6 - Mở dự phòng dành Tổ chức thi cấp huyện Bảng A khu vực phía Bắc

11/03/2016 - Thứ 6 - Mở dự phòng dành Tổ chức thi cấp huyện Bảng B khu vực Miền Trung và Miền nam

 

17

Cấp

tỉnh, thành phố

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp  tỉnh,  thành phố

25/03/2016 - Thứ 6 -  Tổ chức thi cấp Tỉnh thành phố trong cả nước theo Công văn hướng dẫn của Bộ giáo dục số.... đã kí

 

18

Giao lưu học sinh Giỏi Toán Violympic Cấp  tỉnh,  thành phố

01/04/2015 - Thứ 6 - Mở dự phòng dành Tổ chức thi cấp Tỉnh thành phố trong cả nước theo Công văn hướng dẫn của Bộ giáo dục số.... đã kí

 

19

Cấp

toàn quốc

Giao lưu Học sinh Giỏi  Toán Violympic Toàn quốc Lớp 4- Vòng 19

15/4/2015 – Thứ 4 Địa điểm thi theo các SGD đổi chéo giám thị các Sở . Công bố danh sách thí sinh trước 05/04/2016

 

Đây là tổng hợp 19 vòng thi Violympic giải toán trên mạng lớp 4 - Năm học 2015 - 2016 . Thầy cô hãy tải ở dưới đường link mỗi vòng.

Hãy vào thường xuyên http://thiviolympic.com để có những đề thi, cách giải, những gợi ý làm bài hay nhất cho Luyện giải toán cho học sinh.

Chúc thầy cô có một ngày làm việc vui vẻ và gặp nhiều may mắn !

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

19 Vòng thi Violympic Lớp 4 Năm 2013

{backbutton}

19 Vòng thi Violympic Lớp 4 Năm 2014

19 Vòng thi Violympic Lớp 4 Năm 2015

 

 

____________Source: http://thiviolympic.com_______________

Top