Vở bài tập Toán 4 Bài 103 trang 22 Quy đồng mẫu số các phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài  103 trang 22 Quy đồng mẫu các phân số
 Qua bài học này sẽ giúp phụ huynh nắm được cách giúp con mình làm đúng 2 bài tập về cách Quy đồng mẫu các phân số với hai cách quy đồng mà các em  học sinh Lớp 4  đang học có trong Vở bài tập Toán 4  Bài 103 trang 22
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2,   có trong Bài 103 Trang 22 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Bước đầu biết qui đồng mẫu sồ hai phân số trong trường hợp đơn giản 

- Có 2 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 ,

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 103: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài  103 | Preview a part of this lecture

Bài 1. VBT Toán 4 trang 22
Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu):
Vở bài tập Toán 4 Bài  103 trang 22 Quy đồng mẫu các phân số
Cách làm:
a) Ta có:

Vở bài tập Toán 4 Bài  103 trang 22 Quy đồng mẫu các phân số

Vậy quy đồng mẫu số của 3/4 và 3/5 được 15/20 và 12/20.

b) Ta có:

Vở bài tập Toán 4 Bài  103 trang 22 Quy đồng mẫu các phân số

Vậy quy đồng mẫu số của 7/8 và 8/7 được 49/56 và 64/56.

c) Ta có:
Vở bài tập Toán 4 Bài  103 trang 22 Quy đồng mẫu các phân số
Vậy quy đồng mẫu số của 9/5 và 7/12 được 108/60 và 35/60

Bài 2. VBT Toán 4 trang 22
Quy đồng mẫu số các phân số 2/3 và 5/12 (chọn 12 mẫu số chung (MSC) để quy đồng mẫu số hai phân số trên).
Cách làm:

Ta có:
Vở bài tập Toán 4 Bài  103 trang 22 Quy đồng mẫu các phân số
Vậy quy đồng mẫu số của 2/3 và 5/12 được 8/12 và 5/12.

4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 7 Trang 9 | Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 19 đến Tuần 35 

Top