Vở bài tậpToán 4 Bài 102 trang 21 Luyện tập rút gọn phân số

Vở bài tập Toán 4 Bài 84

1. Introduction: - Đây là bài giảng giúp học sinh Lớp 4 học tốt Bài Giải Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số 
 Qua bài học này sẽ giúp phụ huynh sẽ giúp cho các em  học sinh Lớp 4  củng cố cách rút gọn phân số. Kĩ năng rút gọn phân số . Thông qua 5 bài tập có trong Vở bài tập Toán 4  Bài 102 trang 21
 - Có 4 bài tập: Bài 1, Bài 2, Bài 3, bài 4 bài 5  có trong Bài 102 Trang 21 Vở bài tập Toán 4

2. Mục tiêu cần đạt:

- Trong bài học này các em củng cố cách Rút gọn được phân số .
- Củng cố tính chất cơ bản của phân số . Áp dụng chúng để Rút gọn được phân số .

- Có 4 bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 , Bài 3 , Bài 4, bài 5

3. Video Hướng dẫn giải các bài tập trong Vở bài tập Toán 4  Bài 102: 

3. Giải chi tiết các bài tập VBT Toán 4 Bài  102 | Preview a part of this lecture
Bài 1. VBT Toán 4 trang 21
Rút gọn các phân số:

Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số

Cách làm:

Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số

Bài 2. VBT Toán 4 trang 21
Khoanh vào những phân số bằng 3/4
Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số
Cách làm:

Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số

Bài 3. VBT Toán 4 trang 21
Khoanh vào những phân số bằng 25/100
Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số
Cách làm:

Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số

Bài 4. VBT Toán 4 trang 21
Tính theo mẫu:
Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số
Cách làm:

Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số
Bài 5. VBT Toán 4 trang 21
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số
Cách làm:

Vở bài tập Toán 4 Bài  102 trang 16 Luyện tập Rút gọn phân số

4. Free Download this lecture for teaching 4th Math

______________And more sections, Please download>>>>

a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .ppt - from 12 to 20 slides:  without keys

d. Size: 168k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Giáo án trình chiếu .ppt - Direct Download free Power Point Lesson Plans to Teachers for this Lecture 

Click here to Download >>>>
- Download from>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

- Download from Mediafire>>>Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 6 Trang 8 | Các số có sáu chữ số 

Xem tiếp  Giải Vở bài tập Toán 4   Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 7 Trang 9 | Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số

>>> Contact me  from Facebook /tieuhocvn twitter

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp  Bài giảng Vở bài tập Toán 4 Tuần 19 đến Tuần 35 Top