Để học giỏi Toán Lớp 2 Vòng trường Vòng 12 Năm 2016

Maths Grade 2  -  Maths For Children Contest OnlineĐể học giỏi Toán  Lớp 2 Vòng trường Vòng 12 Năm 2016 - Giải toán Violympic trên mạng Lớp 2  Vòng 12  Năm 2017 | 2nd Grade Math Test For Violympic  Contest Online  Round in 2016 -2017 School - year

  1.Introduction - Giới thiệu:

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 12  Vòng thi cấp trường   Năm học 2016 -2017 - Ra ngày 26/12/2016 – Thứ 2 – Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 11 Năm 2017 Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 12  Năm 2017 

This is the test for 2nd  Grade to practice Maths in Primary School. How to teach maths to Young Children. The Kids learn maths online. Violympic Mathematics Internet For Primay School, Thi violympic, giải toán trên mạng, Lớp 2, 2nd Grade Maths, Math for children, Round 12, Vòng 12, Năm 2017
Maths Grade 2 - Test for children to learn Maths

2. Phần hướng dẫn cách làm vòng thi này:

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng  11 - Lớp 2 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài cơ bản như sau:

Bài thi số 1: Điền số thích hợp (18đ)

Câu 1: Cho: 3dm 6cm = …cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  
Câu 2: Cho 57dm + 30cm - 20cm =…dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là   bao nhiêu  
Câu 3: Cho: 86 - … = 79. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là  bao nhiêu   
Câu 4: Cho: 40 > … > 38. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là bao nhiêu  
Câu 5: Cho: 27 + 3 + x = 78; 61 - y = 24 + 8. Tổng của x và y là   bao nhiêu  
Câu 6: Tính: 56 – 38 + 27 =   
Câu 7: Tính: 25 + 75 – 5 =   bao nhiêu  
Câu 8: Cho: x - 27 - 3 = 35; 100 - y = 4 + 89. Hiệu của x và y là bao nhiêu    
Câu 9: Cho các chữ số: 2; 3; 7; 0. Có  bao nhiêu   số có 2 chữ số lập được từ 4 chữ số đã cho.
Câu 10: Cho các chữ số: 3; 6; 7; 1. Có   bao nhiêu  số có 2 chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đã cho.
Câu 11: Tổng của 25 và số liền sau của nó là bao nhiêu   
Câu 12: Hiệu của 47 và số liền trước của 9 là bao nhiêu  
Câu 13: Tìm một số sao cho số đó cộng với 9 thì được kết quả là 68.
Trả lời: Số cần tìm là  bao nhiêu  
Câu 14: Tìm một số sao cho 80 trừ đi số đó thì được kết quả là số bé nhất có 2 chữ số giống nhau.
Trả lời: Số cần tìm là  bao nhiêu  
Câu 15: Trong một phép tính trừ biết số bị trừ lớn hơn số trừ 17 đơn vị.
Vậy hiệu của 2 số là  bao nhiêu  
Câu 16: Mai và Thu đi dạo ở bờ biển. Mai nhặt được 16 vỏ sò. Mai nhặt được ít hơn Thu 8 vỏ sò.
Vậy Thu nhặt được bao nhiêu    vỏ sò.
Câu 17: Mai và Thu đi dạo ở bờ biển. Mai nhặt được 2 chục vỏ sò. Mai nhặt được nhiều hơn Thu 6 vỏ sò.
Vậy Thu nhặt được bao nhiêu    vỏ sò.
Câu 18: Em hái được số chùm nho bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 12. Nếu em hái thêm 8 chùm nữa thì bằng số chùm nho của chị hái.  Vậy chị hái được  bao nhiêu  chùm nho.

 

 

3. Xem trước các dạng bài vòng thi này: Preview all exercises for this Test

______________And more sections, Please download>>>>_____________

 

4. Author: thiviolympic.com

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 4 pages

7. Size: 1.95MB

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : to free download , click to one of under links. Easy download, Fastly download, Free download

>>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 2 - Vòng 12 - 2016 - 2017 School - year

>>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 2  - Vòng 12 - 2016 - 2017 School - year

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Danh sách Đề thi Violympic Lớp 2 - năm học 2016 - 2017

Danh sách Đề thi Violympic Lớp 2 - năm học 2015 - 2016

Danh sách Đề thi Violympic Lớp 2 - năm học 2014 - 2015

 

____________________Source: http://thiviolympic.com_____________

 

Top