Đề thi và Đáp án Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Kiên Giang năm 2017 - Phần 1

 

Đề thi và Đáp án Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Kiên Giang  năm 2017 - Phần 1

Đề thi và Đáp án Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Kiên Giang  năm 2017 - Phần 1

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 sửa đổi bổ sung điều 23, 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;
Căn cứ kế hoạch số 403/KH-SGDĐT ngày 17/3/2017 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 trung học phổ thông và THPT chuyên năm học 2017-2018;
Căn cứ công văn số 509/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 04/4/2017 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018;
- Môn thi:
+ Thi viết 4 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Nếu môn chuyên là môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì ở mỗi môn học này học sinh phải dự thi 2 bài: 1 bài thi không chuyên và 1 bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.
+ Lớp chuyên Tin học, môn chuyên được quy định là môn Toán.
- Thời gian làm bài:
+ Môn không chuyên (hệ số 1): Toán, Ngữ văn mỗi môn 120 phút; môn tiếng Anh 60 phút.
+ Môn chuyên (hệ số 2): 150 phút.
- Nội dung thi: nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9.
- Hình thức thi:
+ Tất cả các bài thi: thi theo hình thức tự luận.
+ Môn Tiếng Anh làm bài ngay trên đề thi.
+ Môn Tiếng Anh chuyên có phần thi nghe.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 THPT của Kiên Giang năm học 2017 - 2018 như sau:

 

 

 

 

Top