Maths Grade 5 Week 19 | Bài tập cuối tuần Môn Toán Lớp 5 Tuần 19

Maths Grade 5 Week 19 | Bài tập cuối tuần  Môn Toán Lớp 5 Tuần 19  Maths Grade 5 Week 19 | Bài tập cuối tuần  Môn Toán Lớp 5 Tuần 19  Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Bài tập cuối tần Lớp 5  - Tuần 19  Môn Toán
Kiến thức trọng tâm Môn toán Trong Tuần19  chúng ta sẽ luyện tập  về :
+ Các yếu tố của hình tam giác, cách tính diện tích hình tam giác
+ Các yếu tố của hình thang, cách tính diện tích hình thang.
+ Vận dụng công thức tính diện tích hình tam giác và diện tích hình thang để làm bài tập vận dụng mức 1, bài  tập vận dụng mức 2  phù hợp với thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học.


Lưu ý:
+ Bài tập cuối tuần  Môn Toán Lớp 5 Tuần 19 này thuộc bản quyền của trang http://thiviolympic.com. Mọi hành vi sao chép tài  liệu này vì mực đích thương mại  đều vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi sẽ khởi kiện . Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.

How to Free download this document
Thầy cô có thể tải miễn phí về từ thiviolympic.com

From Thiviolympic >>> Maths Grade 5 Week 19 | Bài tập cuối tuần  Môn Toán Lớp 5 Tuần 19   
From >>> Maths Grade 5 Week 19 | Bài tập cuối tuần  Môn Toán Lớp 5 Tuần 19   

Top