Tổng hợp 35 Bài tập cuối tuần Lớp 5 Năm 2016

Tổng hợp 35 Bài tập cuối tuần Lớp 5 Năm 2016 - Chào thầy cô và các bạn. Đây là Tổng hợp 35 bài tập cuối tuần Tương tứng với 35 tuần thực học của Lớp 5 Năm 2016 Có trên trang http://thiviolympic.com. Bài tập được soạn bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, bám sát nội dung sách giáo khoa , bám sát yêu cầu cần đạt sau mỗi tuần thực học của học sinh Lớp 5, bám sát 3 mức độ của Thông tư 22. Thầy cô và quý phụ huynh chỉ việc tải miễn phí về , sau đó in cho học sinh làm. Chú ý mỗi Bài tập cuối tuần được thiết kế 2 mặt giấy . Mặt trước môn Toán có 3-5 bài tập nhỏ. Mặt sau môn Tiếng Việt gồm có Luyện từ và câu , chính tả, Tập làm văn. Hãy nhấn vào link để có được các bài tập cuối tuần Lớp 5. Chúc thầy cô vui!

 

 
 Lớp 4 Học kì I  Lớp 4 Học ki II

- Bài tập cuối Tuần 1  Lớp  5  

 - Bài tập cuối Tuần 2  Lớp  5 

  - Bài tập cuối Tuần 3  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 4  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 5  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 6 Lớp  5

  -Bài tập cuối Tuần 7 Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 8 Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 9  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 10  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 11  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 12  Lớp  5

  -Bài tập cuối Tuần 13  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 14  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 15  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 16  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 17  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 18  Lớp  5

- Kiểm tra Cuối  Học kì I

 - Bài tập cuối Tuần 19  Lớp  5

-  Bài tập cuối Tuần 20 Lớp  5

-  Bài tập cuối Tuần 21  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 22  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 23  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 24  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 25  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 26  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 27  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 28  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 29  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 30  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 31  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 32  Lớp  5

  - Bài tập cuối Tuần 33  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 34  Lớp  5

 - Bài tập cuối Tuần 35  Lớp  5

- Kiểm tra Cuối năm Lớp 5

 

Top