Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 8 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 8 Năm học 2015 - 2016 Câu hỏi 1: Từ nào đồng nghĩa với từ "vàng hoe" trong câu "Nắng phố huyện vàng hoe."?
a/ vàng nhạt       ;      b/ vàng mười     ;     c/ vàng mã      ;       d/ vàng thau
Câu hỏi 2: Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
a/ ngoằn nghèo      ;      b/ ngoằn ngoèo       ;         c/ khúc khỉu     ;       d/ treo leo
Câu hỏi 3: Từ "cay cay" thuộc từ loại gì?
a/ danh từ     ;     b/ động từ     ;      c/ tính từ       ;       d/ số từ
Câu hỏi 4: Tìm từ trái nghĩa với từ "đứng" để tạo câu thành ngữ "Kẻ đứng người ..."

Last Updated on Monday, 04 April 2016 15:20
____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 9 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 9 Năm học 2015 - 2016 TLV: Luyện tập phát triển câu chuyện    Bước đầu làm quen với thao tác phát triển câu chuyện dựa theo trí tưởng tượng; biết sắp xếp các sự việc theo trình tự thời gian. LT&C: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam    Vận dụng được những hiểu biết về qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam để viết đúng các tên riêng Việt Nam trong BT1; viết đúng một vài tên riêng theo yêu cầu BT2.

Last Updated on Monday, 04 April 2016 15:37
____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 10 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 10 Năm học 2015 - 2016 Câu hỏi 1: Từ nào đồng nghĩa với từ "vàng hoe" trong câu "Nắng phố huyện vàng hoe."?
a/ vàng nhạt       ;      b/ vàng mười     ;     c/ vàng mã      ;       d/ vàng thau
Câu hỏi 2: Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
a/ ngoằn nghèo      ;      b/ ngoằn ngoèo       ;         c/ khúc khỉu     ;       d/ treo leo
Câu hỏi 3: Từ "cay cay" thuộc từ loại gì?
a/ danh từ     ;     b/ động từ     ;      c/ tính từ       ;       d/ số từ
Câu hỏi 4: Tìm từ trái nghĩa với từ "đứng" để tạo câu thành ngữ "Kẻ đứng người ..."

Last Updated on Monday, 04 April 2016 15:43
____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 11 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 11 Năm học 2015 - 2016 - Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (BT1, mục III); bước đầu tìm được một số từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm được (BT2, BT3, mục III).

Last Updated on Monday, 04 April 2016 15:54
____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 12 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 12 Năm học 2015 - 2016 - Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? - Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ (CN) trong câu kể Ai làm gì? (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu kể Ai làm gì?, xác định được bộ phận CN trong câu (BT1, mục III); biết đặt câu với bộ phận CN cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ .

Last Updated on Monday, 04 April 2016 16:09
____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image