Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 6 - Lop 6 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 6 - Lop 6


Đề thi Violympic Toán 6 - Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 PDF Print

The Violympic Math Contest Online - Grade 6 - Round 7th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 6 - Vòng 7. Đây là Đề thi Violympic – Toán 6 - Vòng 7 Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 18/11/2015 – Câu 6:Phần tử bé nhất khác 0 của tập BC(555; 120) là  Câu 7: Trên tia Ox lấy hai điểm A, B. Trên tia Oy lấy hai điểm C, D sao cho OA = OC, OB = OD. So sánh AB và CD. Kết quả là AB ... CD.Câu 8:Tìm số tự nhiên  để  là số nguyên tố. Kết quả là  ...Câu 9: Tìm số nguyên tố p sao cho p+2, p+6, p+8, p+14 là các số nguyên tố? Trả lời: p =...

_________Click here to down load _____________
 
Đề thi Violympic Toán 6 - Vòng 6 Năm học 2014 - 2015 PDF Print

The Violympic Math Contest Online - Grade 6 - Round 6th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 6 - Vòng 6. Đây là Đề thi Violympic – Toán 6 - Vòng 6 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 09/11/2014 – Thứ 6 –This problem requires that you understand that from each board you will get 4 pieces 3 feet long. Therefore if each board will give you 4 pieces then you need to divide 1,500 by 4 to get the right answer.
12 / 3 = 4 (3 foot sections per board)
1500 / 4 = 375 (boards required)

_________Click here to down load _____________
 
Đề thi Violympic Toán 6 - Vòng 5 Năm học 2014 - 2015 PDF Print

The Violympic Math Contest Online - Grade 6 - Round 6th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 6 - Vòng 5. Đây là Đề thi Violympic – Toán 6 - Vòng 5 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 07/11/2014 – Thứ 6 –This problem requires that you understand that from each board you will get 4 pieces 3 feet long. Therefore if each board will give you 4 pieces then you need to divide 1,500 by 4 to get the right answer.
12 / 3 = 4 (3 foot sections per board)
1500 / 4 = 375 (boards required)

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image