Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 5 - Lop 5 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 5 - Lop 5


Giải Violympic Toán 5 Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 3 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 29/09/2015 –

Câu 1: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng số lớn. Vậy số bé là ……..

Câu 2: Trung bình cộng 2 số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là …….

 

_________Đọc tiếp _____________
 
Giải Violympic Toán 5 Vòng 2 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 2 vòng tự luyện  Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 14/09/2015 –

Câu 1: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng  số lớn. Vậy số bé là ……..

Câu 2: Trung bình cộng 2 số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là …….

 

-------------------Đọc tiếp tại đây ----------------
 
Giải Violympic Toán 5 Vòng 1 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 1 vòng tự luyện  Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 05/09/2015 –

Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là: a/ 367 ;  b/ 359  ; c/ 354 ;  d/ 363

Số ở giữa là: 1795 : 5 = 359

Số lẻ lớn nhất hơn số ở giữa là 4 đơn vị nên số lẻ lớn nhất là: 359 + 4 = 363 (câu d)

-------------------Đọc tiếp tại đây ----------------
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 25
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image