Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 5 - Lop 5 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 5 - Lop 5


Giải Violympic Toán 5 Vòng 6 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 6 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 09/11/2015 – Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.
Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

_________Click here to down load _____________
 
Violympic Toán 5 Vòng 5 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 5 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 09/11/2015 –  Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.
Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4   số lớn.

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 5 Vòng 4 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 4 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/10/2015 –Trong năm học này , 2015 - 2016, Ban tổ chức có thay đổi các dạng đề thi sao cho sát với trình độ học sinh hơn, phù hợp với Thông tư 30 - thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học. Không có nhiều dạng bài khó đánh đố, nhưng vẫn có những bài đòi hỏi suy luận lô - gic, tư duy cao. Thầy cô và các bạn nhớ rằng . Đây không chỉ là sân chơi bình dân cho mọi học sinh yêu toán trong cả nước mà nó còn là sân chơi chọn lọc nhân tài, Math Talent Student . Cụ thể càng vào sâu thì độ khó càng cao.

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 25
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image