Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Giúp em làm tốt Violympic Toán 5 - vòng 17 Cấp Thành phố English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Giúp em làm tốt Violympic Toán 5 - vòng 17 Cấp Thành phố PDF Print

Giúp em làm tốt Violympic Toán 5 - vòng 17 Cấp Thành phố

The Violympic Math Contest Online - Grade 5 - Round 17 - Cấp thành phố - in Priamry School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 17

1. Review this test:

_________________________________________

_________________________________________

Thưa thầy cô và quý phụ huynh

Chào thầy cô và Quý phụ huynh.

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 17 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 028/3/2014 – Kỉ niệm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 /3

Thiviolympic.com xin nhận xét chung về các dạng bài trong vòng 16 lớp 5 như sau:

http://thiviolympic.com xin giới  thiệu với quý thầy cô và các bạn . Đây là phương án giải 30 câu tương ứng với 3  bài thi của vòng thi Violympic Toán 5  - Vòng 17 - Cấp  thành phố năm học 2013 - -2014.  Phần giải này chỉ là một phương án, có rất nhiều cách giải hay   và độc đáo khác rất mong các bạn chia sẻ - để lại lời nhận xét

Cách giải một số bài thi Vòng 17 lớp 5 _ Năm học 2013 - 2014

________________

Video hướng dẫn cách làm vòng thi này:

Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba

Câu  hỏi 1 :

Khi viết liền nhau số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 ta được số tự nhiên A  = 1234 ...  99100. Hỏi số A chia cho 9 dư mấy ?

Bài giải

Cách 1:
Ta viết từ 00 đến 99 có 100 số mỗi số có 2 chữ số nên có 200 chữ số.
mỗi chữ số xuất hiện bằng nhau và có  200 : 10 = 10 (lần)
Mà 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45 chia hết cho 9 nên 45x20 cũng chia hết cho 9
Thêm số 100 tức là thêm 1 ở tổng các chữ số (chữ số 1 hàng trăm)
nên số 1234….99100 chia cho 9 dư 1
Cách 2:
tính tổng từ 1 đến 100 :
( 1+100) x (100:2) = 5050    
5050 : 5+0+5+0 = 10 ; vậy 10 : 9 = 1 (  dư 1)
ĐS: 1

Câu  hỏi 2 :
Tổng hai số tự nhiên bằng 2015. Tìm số lớn biết, giữa hai số đó có tất cả 19 số tự nhiên lẻ.
Bài giải

Tổng 2 số tự nhiên bằng 2015 (số lẻ) nên có 1 số chẵn và 1 số lẻ và giữa chúng có 19 số lẻ cũng phải có 19 số chẵn.
Hiệu giữa 2 số là:  19+19+1 = 39
Số lớn là:  (2015 + 39) : 2 = 1027
ĐS: 1027


Câu  hỏi 3 :

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà số đó bằng 7 lần tổng các chữ số của  nó?
Bài giải
Gọi số cần tìm là ab, ta có:  ab = (a+b)x7  hay 10.a+b = 7.a+7.b  => 3.a = 6.b
Do 6 : 3 = 2 cho ta biết chữ số a gấp 2 lần chữ số b.
Ta được: b=1 và a=2 ; b=2 và a=4 ; b=3 và a=6 ; b=4 và a=8
Các số đó là :  21 ; 42 ; 63 ; 84.  Có 4 số
ĐS: 4

Câu  hỏi 4 :
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số không chia hết cho 5?
Bài giải

Số có 4 chữ số từ 1000 đến 9999 có 9999-1000+1 = 9000 (số)
Số có 4 chữ số chia hết cho 5 là:  1000; 1005; 1010; …….; 9995
Có:   (9995 – 1000) : 5 + 1 = 1800 (số)
Số các số có 4 chữ số không chia hết cho 5 là:  9000 – 1800 = 7200 (số)
ĐS: 7200

Câu  hỏi 5 :

Cho hình vẽ, Biết :
AM = MB ; AN = NC
Diện tích tứ giác BMNC là 270 cm2. Vậy diện tích  tam giác ABC là?
Bài giải
Nối BN. Ta có SBNC = SBNA (vì 2 tam giác BNC và BNA có chung đường cao kẻ từ B và NA=NC).
Tương tự SNMB = SNMA = 1/2SNBA .  Suy ra  SBNC gấp 2 lần SBNM.
Tổng số phần bằng nhau:  1 + 2 = 3 (phần)
Diện tích tam giác MNB cũng băng diện tích tam giác AMN
270 : 3 = 90 (cm2)
Mà SABC = SAMN + SBMNC = 90 + 270 = 360 (cm2)
ĐS: 360cm2

Câu  hỏi 6 :
Một chiều dài hình chữ nhật có diện tích bằng 235 cm2 . biết chiều rộng bằng 75% chiều dài. Vậy  chu vi hình chữ nhật đó là:?
Bài giải
75% = 3/4
Hình vẽ hình chữ nhật
Ta chia hình chữ nhật ra làm 3 x 4 = 12 hình vuông nhỏ.
Diện tích mỗi hình vuông nhỏ là:    2352 : 12 = 196 (cm2)
Cạnh hình vuông nhỏ là 14cm vì 14x14=196.
Chiều rộng hình chữ nhật:  14 x 3 = 42 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật:    14 x 4 = 56 (cm)
Chu vi hình chữ nhật:  (56+42) x 2 = 196 (cm)
ĐS: 196cm

Câu  hỏi 7 :
Tết đến,  giá mỗi mặt hàng tăng thêm 20 % . Sau tết , giá mỗi mặt hàng lại giảm 20% . Như vậy so với giá trước tết thì giá sau tết rẻ  hơn là ....?
Bài giải
Xem giá hàng trước tết là 100%.
Giá hàng lúc tết là: 100% + 20% = 120%
Giá hàng lúc sau tết là :  120% - (120% x20%) = 96%
So với trước tết thì rẻ hơn là :  1005 – 96% = 4%
ĐS: 4%


Câu  hỏi 8 :

Hãy cho biết chữ số thứ 2014 khi viết dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; .... là chữ số mấy?
Bài giải
Số có 1 chữ số từ 1 đến 9 có 9 chữ số.
Số có 2 chữ số từ 10 đến 99 có 90 số, có 2 x 90 = 180 (chữ số)
Số chữ số còn lại là số có 3 chữ số (3x900=2700).
Số chữ số còn lại là:  2014 – (9+180) = 1825 (chữ số)
Mỗi số có 3 chữ số thì được:  1825 : 3 = 608 (số) dư 1 chữ số.
608 số có 3 chữ số là từ 100 đến:  100 + 608 – 1 = 707
Chữ số tiếp theo là chữ số 7 của số 708.
ĐS: 7

Câu  hỏi 9 :
Cho hình thang ABCD; đáy nhỏ AB ; đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Biết diện tích tam giác  ABI là 24,5 cm2; Diện tích tam giác ICD là 98 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD?

Bài giải
Hình thang ABCD cho ta SAID=SBIC gọi diện tích 2 hình tam giác này là n.
Xét 2 tam giác AIB và AID chung đường cao kẻ từ A nên 2 cạnh đáy IB và ID tỉ lệ với 2 diện tích:  IB/ID = 24,5/n
Tương tự với 2 tam giác CIB và CID ta có IB/ID = n/98
Suy ra:  24,5/n = n/98
n x n = 98 x 24,5 = 2401
Vậy n= 49
SABCD = 24,5 + 98 + 49x2 = 220,5 (cm2)
ĐS: 220,5 cm2

Câu  hỏi 10 :
Ba bạn Anh, Đức , Nhật xuất phát cùng một lúc đi từ A đến B . Anh đi đều với vận tốc 40km/ giờ. Đức  đi nửa quãng đường đầu với  vận tốc 30 km/ giờ nửa quãng đường sau với vận tốc 50 km/ giờ;  Nhật đi nửa thời gian đầu với vận tốc 30 km/ giờ; nửa  thời gian sau  với vận tốc 50 km/ giờ. Khẳng định đúng về thời gian đến b của ba bạn là......
Bài giải
Vận tốc trung bình của Nhật:  (30+50) : 2 = 40 (km/giờ)
Do Đức đi mỗi nửa quãng đường khác nhau. Giả sử quãng đường đó dài 300km (150 chia hết cho 30 và 50).
Thời gian Đức đi nửa quãng đường đầu là:  (300 : 2 ) : 30 = 5 (giờ)
Nửa quãng đường sau là: (300:2) : 50 = 3 (giờ)
Vận tốc trung bình của Đức là:   300 : (5+3) = 37,5 (km/giờ)
Anh và Nhật về đến B cùng lúc sớm hơn Đức    (Đức đến B sau cùng)


ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Đỉnh núi trí tuệ

Câu  hỏi 1 :
Tìm hai số thập phân có thương là 1,25 và có tổng bằng 20,34.
Bài giải
Số lớn có 1,25 phần thì số bé có 1 phần.
Tổng số phần bằng nhau:  1 + 1,25 = 2,25 (phần)
Số bé là:  20,34 : 2,25 = 9,04
Số lớn:  20,34 – 9,04 = 11,3
ĐS: 9,04 và 11,3


Câu  hỏi 2 :
Bài giải
Tìm một  số thập phân biết , nếu chuyển dấu phẩy của nó sang trái 2 hàng ta được số mới kém số phải tìm 122, 166 đơn vị

Khi chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang trái 2 hàng thì số đó giảm đi 100 lần.
Nên hiệu 2 số sẽ gấp số mới số lần là:  100 – 1 = 99 (lần)
Số thập phân sau khi chuyển dấu phẩy là:   122,166 : 99 = 1,234
Số cần tìm là: 123,4
ĐS: 123,4

Câu  hỏi 3 :
Cho phân số 67/92. Hỏi phải cùng  phải thêm vào cả tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số  mới có giá trị bằng 3/4?
Bài giải
Cùng thêm vào cả tử số và mẫu số một số đơn vị thì hiệu vẫn không đổi.
Hiệu của tử số và mẫu số là:   92 – 67 = 25
Hiệu số phần bằng nhau:   4 – 3 = 1 (phần)
Tử số của phân số mới là:   25 : 1 x 3 = 75
Số cần thêm vào là;  75 – 67 = 8
ĐS: 8

Câu  hỏi 4 :
Tìm số tự nhiên biết nếu  xóa chữ số hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém só phải  tìm 1796 đơn vị?

Khi xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giàm đi số đơn vị ấy rồi giảm đi 10 lần.
Nên hiệu 2 số chính là bằng 10-1=9 (lần) số đã bị xóa và thêm vào số đơn vị đã xóa.
9 lần số đã bị xóa đi hàng đơn vị là:   1796 : 9 = 199 (dư 5)
Số cần tìm là:  1995
ĐS: 1995

Câu  hỏi 5 :
Tìm số có 4 chữ số a67b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3?
Bài giải
Số chia hết cho 2 và chia cho 5 dư 3 thì chữ số tận cùng là 8. Ta được a678
Để a678 chia hết cho 9 thì a=6
Số cần tìm là:  6678
ĐS: 6678

Câu  hỏi 6 :
Bài giải
Ta có:   
Ta thấy:  
Khi thêm vào tử số và mẫu số của một phân số lớn hơn 1 cùng một số ta được phân số mới  bé hơn phân số cũ.
Vậy:      Suy ra    
Hay   A < B
ĐS:  A < B

Câu  hỏi 7 :
Bài giải
Khi thêm vào tử số và mẫu số của một phân số bé hơn 1 cùng một số ta được phân số mới  lớn hơn phân số cũ.
Vậy:          Hay   A > B
ĐS: A > B

Câu  hỏi 8 :

Số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của  số đó bằng 90 là số...?
Bài giải
Ta thấy:   90 = 1x2x3x3x5
Vì số bé nhất nên số đó là:  1,259
ĐS: 1,259

Câu  hỏi 9 :
Số tự nhiên lớn  nhất  có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 26 là sô?
Bài giải
Số lớn nhất khi có nhiều chữ số nhất và chữ số ở hàng cao nhất là số lớn nhất có thể.
Ta thấy 1+2+3+4+5+6 = 21, còn thiếu 5 đơn vị. Thêm vào chữ số 4 để được 9 và ta thấy 6+5=7+4 nên
Số cần tìm là:   9743210
ĐS: 9743210


Câu  hỏi 10 :
Tìm 2 số biết tổng của  chúng bằng 257 và nếu thêm vào số lớn 13 đơn vị , số bé 9 đơn vị thì được  hai số mới có tỉ số bằng 1,25?
Bài giải
Tổng 2 số mới là:  257+13+9 = 279
Tổng số phần bằng nhau:   1 + 1,25 = 2,25 (phần)
Số bé mới là:  279 : 2,25 = 124
Số bé cần tìm là:  124 – 9 = 115
Số lớn là :  257 – 115 = 142
ĐS: 115 và 142

Câu  hỏi 11 :

Tìm một  phân số nếu biết chuyển 7 đơn vị từ mẫu số lên tử số ta được phân số có giá trị bằng 1, còn nếu chuyển 5 đơn vị từ tử số xuống mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng 3/5?
Bài giải
Mẫu số lớn hơn tử số là:  7 x 2 = 14
Nếu chuyển 5 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì lúc này mẫu số hơn tử số là:
14 + 5 x 2 = 24
Hiệu số phần bằng nhau:  5 – 3 = 2 (phần)
Giá trị 1 phần:  24 : 2 = 12
Tử số sau khi chuyển 5 đơn vị:   12 x 3 = 36
Tử số ban đầu:  36 + 5 = 41
Mẫu số là:  41 + 14 = 55
Phân số đó là:   41/55
ĐS: 41/55

Câu  hỏi 12 :
Hiện nay tuổi của hai mẹ con là 52 tuổi, biết 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. tính tuổi con hiện nay?
Bài giải
Tổng số tuổi của 2 mẹ con ở 4 năm sau:
52 + 4x2 = 60 (tuổi)
Tổng số phần bằng nhau:  1 + 3 = 4 (phần)
Tuổi con 4 năm sau:   60 : 4 = 15 (tuổi)
Tuổi con hiện nay :  15 – 4 = 11 (tuổi)
ĐS: 11 tuổi


Câu  hỏi 13 :


Chia hình chữ nhật thành 2x3=6 hình vuông nhỏ.
Diện tích mỗi hình vuông là:   486 : 6 = 81 (cm2)
Cạnh mỗi hình vuông nhỏ là 9cm vì 9x9=81
Chiều rộng hình chữ nhật:  9 x 2 = 18 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật:   9 x 3 = 27 (cm)
Chu vi hình chữ nhật:  (27+18) x 2 = 90 (cm)

ĐS: 90cm


Câu  hỏi 14 :

Bài giải
Tổng 4 chữ số bằng 4 ta có các trường hợp sau:
4+0+0+0 có 1 số  4000
1+1+1+1 có 1 số 1111
2+2+0+0 có 3 vị trí cho chữ số 2 hàng trăm: có 3 số
3+1+0+0 có 2 cách chọn chữ số hàng nghìn. Mỗi cách chọn chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn vị trí cho chữ số khác 0 còn lại. vậy có 2x3=6 số.
2+1+1+0. Trường hợp số 2 ở hàng nghìn thì có 3 vị trí cho chữ số 0. Chữ số 1 ở hàng nghìn (1_012) thì với 3 chữ số 0;1;2 ta có 3x2x1=6 cách sắp xếp.
Tổng cộng có:   1+1+3+6+3+6 = 20 (số)
ĐS: 20 số
Câu  hỏi 15 :


Bài giải

Như vậy đem số thứ nhất nhân với 6 (0,6x10) cũng bằng số thứ hai nhân với 8 (0,8x10)
Số thứ nhất có 8 phần số thứ hai có 6 phần.
Tổng số phần bằng nhau:  6+8 = 14 (phần)
Giá trị một phần:  84 : 14 = 6
Số thứ nhất:   6 x 8 = 48
Số thứ hai:  6 x 6 = 36
ĐS: 48 và 36

Câu  hỏi 16 :


Bài giải
Đường kính tăng 20% cũng như bán kính tăng 20%. Bán kính lúc này là:
100% + 20% = 120% (bk)
Diện tích mới là:  r x 120% x r x 120% x 3,14 = 144% r x r x 3,14
Tỉ số phần trăm diện tích mới tăng:  144% - 100% = 44%
Diện tích hình tròn là:  152,3214 : 44% = 346,185 (cm2)

ĐS: 346,185 cm2


Câu  hỏi 17 :


Bài giải
Gọi số cần tìm là abcd, ta có: abcd+a+b+c+d = 2019  (a ≤ 2)
Trường hợp a=2 thì b=0 và c=1.
Giả sử d=0 ta được:  2010+2+0+1+0 = 2013
Bé hơn 2019 là :  2019 – 2013 = 6
Vậy d bằng :   6 : 2 = 3  (vì tổng có 2d).
Số cần tìm : 2013
ĐS: 2013

Câu  hỏi 18 :


Bài giải
Trong một tháng có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn thì giữa chúng có 2 ngày chủ nhật là ngày lẻ. Như vậy tháng đó có 5 ngày chủ nhật. Chỉ có thể là:  ngày 2 ; 9 ; 16 ; 23 ; 30
Chủ nhật đầu tiên là ngày 02 thì thứ sáu là ngày 07 của tháng đó.
ĐS: 07

BÀI THI SỐ 3:
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Mẹ hơn con 26 tuổi. Hãy tính tuổi con khi tuổi con bằng 25% tổng số tuổi của hai mẹ con.
Trả lời:
25% = 1/4 của tổng số tuổi 2 mẹ con như vậy tuổi con bằng 1/3 tuổi của mẹ
Hiệu số phần bằng nhau:  3 – 1 = 2 (phần)
Tuổi con là:  26 : 2 = 13 (tuổi)

Câu 2:
Hãy cho biết tổng 10 số tự nhiên liên tiếp bất kỳ có chữ số tận cùng là chữ số mấy? Trả lời:
10 chữ số tận cùng là: 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 có tổng là 45. Chữ số tận cùng là 5

Câu 3:
Cho biết ngày mùng 2 tháng 4 năm 2014 là thứ tư. Hãy cho biết ngày mùng 2 tháng 4 năm 2016 là thứ mấy ?
(Dùng số 2; 3; 4; 5; 6; 7 tương ứng để viết thứ hai; thứ 3; thứ 4; ...)

Trả lời:
Từ ngày mùng 2 tháng 4 năm 2014 đến mùng 2 tháng 4 năm 2014 là 2 năm có 1 năm nhuận (2016) nên có :
2x365 + 1 = 731 ngày   
Ta thấy:     731 : 7   = 104 ( dư 3 )
vậy mùng 2 tháng 4 năm 2016 là ngày thứ 7
( thứ tư  ; thứ năm ;  thứ sáu ;  thứ bảy)

Câu 4:
Người ta xếp 1536 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 16cm; chiều rộng 12cm. Tính chiều cao hình hộp chữ nhật xếp được.
Trả lời:
Diện tích đáy hình hộp chữ nhật:   16 x 12 = 192 (cm2)
Chiều cao hình hộp chữ nhật:   1536 : 192 = 8 (cm)

Câu 5:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà tích các chữ số của mỗi số đó bằng 30?

Trả lời:
Ta thấy 30 = 1 x 2 x 3 x 5
Với 4 chữ số ta lập được 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (số)

Câu 6:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau mà các số đó không chia hết cho 5?

Trả lời:
Số có 2 chữ số khác nhau có:  9 x 9 = 81 (số)
Các số có 2 chữ số chia hết cho 5 là: 10;15;………50;55;……95 có
(95 – 10) : 5 + 1 = 18 (số) trong đó có số 55 có 2 chữ số giống nhau.
Số các số có 2 chữ số khác nhau mà không chí hết cho 5 là:   81 – (18 – 1) = 64 (số)

Câu 7:
Cho biết khoảng thời gian từ 7 giờ sáng nay đến bây giờ bằng 1/3 khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ tối nay. Hỏi bây giờ là mấy giờ?

Trả lời:
7 giờ tối là 19 giờ.
Thời gian từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối là:  19 – 7 = 12 (giờ)
Tổng số phần băng nhau:  1 + 3 = 4 (phần)
Thời gian từ 7 giờ sáng đến bây giờ là:   12 : 4 = 3 (giờ)
Bây giờ là:  7 giờ + 3 giờ = 10 giờ

Câu 8:
Một người gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,8% một tháng. Hỏi sau hai tháng người đó nhận được bao nhiêu tiền lãi? Biết tiền lãi tháng sau được tính trên tổng tiền gửi và tiền lãi của tháng trước.

Trả lời:
Tiền lãi tháng thứ nhất:   50 x 0,8% = 0,4 (triệu)
Tổng tiền vốn và lãi sau tháng thứ nhất:  50 + 0,4 = 50,4 (triệu)
Tiền lãi sau tháng thứ hai là:   50,4 x 0,8% = 0,4032 (triệu)
Tổng tiền lãi sau 2 tháng là:  0,4 + 0,4032 = 0,8032 (triệu) = 803200 đồng

Câu 9:
Cho lần lượt các viên bi vào hộp theo thứ tự bi đỏ, bi vàng , bi xanh rồi lại bi đỏ, bi vàng, bi xanh,… cho đến khi trong hộp có tất cả 500 viên. Hỏi phải lấy từ hộp đó ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có cả 3 màu.

Trả lời:
Gồm có 3 loại bi theo thứ tự: đỏ, vàng, xanh.
Số nhóm 3 là:   500 : 3 = 166 (nhóm) dư 2 bi là Đỏ và Vàng
Số bi màu Đỏ bằng số bi màu Vàng là:  166 + 1 = 167 (bi)
Số bi màu Xanh là 166 bi.
Trường hợp xấu nhất là lấy ra tất cả 2 loại bi Đỏ và Vàng :  167 + 167 = 334 (bi)
Để chắc chắn có đủ 3 màu phải lấy :  334 + 1 = 335 (bi)

Câu 10:
Để tăng diện tích một hình chữ nhật lên 2 lần mà chiều rộng chỉ tăng thêm được 25%. Hỏi phải tăng chiều dài thêm bao nhiêu phần trăm ?

Trả lời:
Diện tích hình chữ nhật = D x R  (D là dài ; R là rộng).
Chiều rộng tăng lên 25% tức là 125% x R
Gọi n là tỉ số phần trăm của chiều dài (D) để: 125% x R x n x D = D x R x 2
Hay 125% x n = 2
Suy ra n = 2 : 125% = 160%
Tỉ số phần trăm của chiều dài tăng thêm là:  
160% - 100% = 60%

Câu 1:
Người ta xếp 1536 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có chiều dài 16cm; chiều rộng 12cm. Tính chiều cao hình hộp chữ nhật xếp được.
Trả lời: Chiều cao hình hộp chữ nhật xếp được là   cm.
Câu 1. Thể tích hình hộ chữ nhật : 1 x 1 x 1 x 1536 = 1536 (cm3)
Chiều cao hình lập phương là : 1536 : (16x12) = 8 (cm)

Câu 2:
Cho biết ngày mùng 2 tháng 4 năm 2014 là thứ tư. Hãy cho biết ngày mùng 2 tháng 4 năm 2016 là thứ mấy ?
(Dùng số 2; 3; 4; 5; 6; 7 tương ứng để viết thứ hai; thứ 3; thứ 4; ...)
Trả lời: Ngày mùng 2 tháng 4 năm 2016 là thứ  .
Câu 2. Vì năm 2016 là năm nhuận và nếu tính cả 2 ngày 2/4 thì từ 2/4/2014 đến 2/4/2016 có số ngày : 366 + 366 + 1 = 732 (ngày)
Cứ sau 7 ngày lại lặp lại thứ tư mà 731 : 7 = ... dư 4
Dứ 1 là thứ tư => dư 4 là thứ bảy (7)

Câu 3:
Hãy cho biết tổng 10 số tự nhiên liên tiếp bất kỳ có chữ số tận cùng là chữ số mấy?
Trả lời: Tổng 10 số tự nhiên liên tiếp bất kỳ có chữ số tận cùng là  .
Câu 3. Mười số tự nhiên liên tiếp bất kì có hàng đơn vị đủ 10 chữ số từ 0 đến 9
Tổng hàng đơn vị là chữ số : (0 + 9) x 10 : 2 = 45
Vậy chữ số hàng đơn vị của tổng 10 số tự nhiên liên tiếp là 5

Câu 4:
Mẹ hơn con 26 tuổi. Hãy tính tuổi con khi tuổi con bằng 25% tổng số tuổi của hai mẹ con.
Trả lời: Tuổi con khi đó là   tuổi.
Câu 4. Tuổi con = 25% tổng số tuổi mẹ và con => tuổi con = 1/4 tổng tuổi mẹ và con => con 1 phần thì mẹ = 3 phần.

Tuổi con : !____!-----26------!
Tuổi mẹ : !____!____!____!
Tuổi con là : 26 : (3-1) = 13 (tuổi)

Câu 5:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau mà các số đó không chia hết cho 5?
Trả lời: Số số thỏa mãn đầu bài là  
Câu 5. Để viết các số có 2 chữ số khác nhau không chia hết cho 5 ta có 8 lựa chọn chữ số hàng đv. (trừ chữ số 0 và 5)
Mỗi ajchonj chữ số hnagf đv có 8 lựa chọn chữ số hnagf chục (trừ chữ số 0 và chữ số đã chọn đứng hàng đv)
Số các số có 2 chữ số không chia hết 5 là : 8 x 8 = 64 (số)

Câu 6:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà tích các chữ số của mỗi số đó bằng 30?
Trả lời: Có tất cả   số thỏa mãn đề bài.
phân tích 30 = 1 x 2 x 3 x 5
Từ 4 thừa số đã cho theo cách lập số ta có : 4 x 3 x 2 x 1 = 24 (số)

Câu 7:
Cho biết khoảng thời gian từ 7 giờ sáng nay đến bây giờ bằng   khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ tối nay. Hỏi bây giờ là mấy giờ?
Trả lời: Bây giờ là   giờ.

Câu 8:
Một người gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,8% một tháng. Hỏi sau hai tháng người đó nhận được bao nhiêu tiền lãi? Biết tiền lãi tháng sau được tính trên tổng tiền gửi và tiền lãi của tháng trước.
Trả lời: Sau hai tháng người đó nhận được   đồng tiền lãi.
Câu 7. Mã hóa phân số
Câu 8. Sau tháng thứ nhất cả vốn và lãi có : 50 000 000 x (100% + 0,8%) = 50 400 000 (đồng)
Sau tháng thứ hai cả vốn và lãi : 50 400 000 x (100%+0,8%) = 50 803 200 (đồng)
Sau 2 tháng số tiền lãi có được : 50 803 200 - 50 000 000 = 803 200 (đồng)

Câu 9:
Để tăng diện tích một hình chữ nhật lên 2 lần mà chiều rộng chỉ tăng thêm được 25%. Hỏi phải tăng chiều dài thêm bao nhiêu phần trăm ?
Trả lời:Phải tăng chiều dài thêm  %.
Câu 9. Chiều rộng tăng 25% => Diện tích tăng 25%
Để diện tích tăng gấp đôi thì chiều dài là : 200% : (100%+25%) = 160%
Vậy chiều dài tăng số phần trăm : 160% - 100% = 60%


Câu 10:
Cho lần lượt các viên bi vào hộp theo thứ tự bi đỏ, bi vàng , bi xanh rồi lại bi đỏ, bi vàng, bi xanh,… cho đến khi trong hộp có tất cả 500 viên. Hỏi phải lấy từ hộp đó ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có cả 3 màu.
Trả lời: Để chắc chắn có cả ba màu bi ta phải lấy từ hộp ra   viên bi.
Câu 10. Ta có 500 : 3 = 166 dư 2
Dư 2 viên là các viên bi đỏ và vàng. Vậy ta có 166 viên bi xanh và bi đỏ và bi vàng mỗi laoij có 166 + 1 = 167 (viên)
Để chắc chắn lấy được số bi có đủ 3 mầu cần lấy : 167 + 167 + 1 = 335 (viên)

 

______________And more sections, Please download>>>>_____________

 

4. Author: thiviolympic.com

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 6 pages

7. Size: 1.95MB

6. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links dưới để tải :

a. >>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 17 - 2013 - 2014 School - year

b. Link from >>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 17 - 2013 - 2014 School - year

 

c. Link from >>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 16 - 2013 - 2014 School - year

d. >>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 17 - Năm trước

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

{plusone}
Danh sách Đề thi Violympic Lớp 5
Google Plus

===================== http://thiviolympic.com=================

  ==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image