Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4


Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 8 Năm học 2014 - 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 8 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 28/11/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com   Biết thực hiện phép nhân một số với một tổng , nhân một tổng với một số .

-  Biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu , nhân một hiệu với một số .  Biết giải bài toán và tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân một số với một hiệu , nhân một hiệu với một số .

-  Vận dụng được tính chất giao hoán , kết hợp của phép nhân , nhân một số với một tổng ( hiệu ) trong thực hành tính , tính nhanh

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 7 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 7  Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 11/11/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com Children aged 7-8 years are counting by ones, twos, fives and tens in rhythmic patterns. They learn that equal rows are called arrays. Your child will also be making the connection that 3 groups of 2 gives the same answer as 2 groups of 3 but that it looks different.

- Ice cubes tray – when refilling the ice cube tray use this opportunity for your child to practise their knowledge of skip counting and arrays. Ask them to count the ice cubes you are making. If they count by one remind them to count by the number in each row – usually counting by 2.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 6 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 6 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 24/10/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com Bài 2: Số gồm không trăm mười hai nghìn, hai trăm triệu, hai trăm được viết là :

a/ 200 021 200 b/ 200 012 200 ; c/ 200 102 200 ; d/ 200 012 020. Bài 3: Trong một cuộc thi chạy, Hùng chạy hết 3 phút 12 giây, Nam chạy hết 2 phút 45 giây, Toàn chạy hết 3 phút 5 giây. Tổng thời gian chạy của cả ba bạn là : ………..

a/ 8 phút 57 giây; b/ 9 phút; c/ 9 phút 2 giây ; d/ 92 giây.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 20
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image