Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4


Giải Violympic Toán 4 Vòng 13 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 13 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 18/01/2016 - Câu 1:  Trong các số: 112401; 6474 ; 5683; 2016, số không chia hết cho 3 là: ……….    
Câu 2:  Trong các số: 14770; 5230; 4770; 4910, số chia hết cho 2; 3 và 5 là: ……….     
Câu 3:  Trong các số: 9723; 4501; 24393; 1434, số chia hết cho cả 3 và 9 là: ……….    

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Giải Violympic Toán 4 Vòng 9 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 9 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 13/12/2015 - Câu 13: Tìm một số, biết rằng nếu lấy số đó chia cho 318 thì được thương là 78.
Câu 14: Có 480 cái cốc được xếp vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Sau đó người ta xếp toàn bộ các hộp cốc đó vào thùng, mỗi thùng 5 hộp. Xếp được số thùng là   thùng.
Câu 15:

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Giải Violympic Toán 4 Vòng 12 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 12 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 18/01/2016 - Trong vòng thi này các em cần biết
-  Ki-lô-mét vuông là đơn vị đo diện tích
-  Đọc , viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông .
-  Biết 1 km2  = 1 000 000 m2
-  Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 và ngược lại .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 26
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image