Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4


Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 11 Năm học 2013 - 2014 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 11 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 09/01/2014 - Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 18 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau: Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau: - Đọc, viết, so sánh số tự nhiên; hàng và lớp. - Thực hiện phép cộng, trừ các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp; nhân với số có hai, ba chữ số; chia số có đến năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư). - Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. - Chuyển đổi , thực hiện phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích đã học. - Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù; hai đường thẳng song song, vuông góc. - Giải bài toán có đến 3 bước tính trong đó có các bài toán: Tìm số trung bình cộng, Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 13 Năm học 2013 - 2014 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 13 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 26/12/2013 Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 19 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau:- Kĩ năng  thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
- Kĩ năng  Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư).
- Kĩ năng  vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một số tình huống đơn giản.
- Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 9 Năm học 2013 - 2014 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 9 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 19/12/2013 Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 17 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau:- Kĩ  năng  thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
- Kĩ  năng  Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư).- Kĩ  năng  chia cho số có ba chữ số.
- Kĩ  năng  vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5. Nhận biết được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản.

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 20
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image