Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4


Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 4 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 4  Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 26/9/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 4 vòng 3 - Năm học 2014 - 2015. Câu 8: Trung bình cộng của hai số bằng 45, biết số thứ nhất bằng 34. Tìm số thứ hai. Câu 9: Một đoàn xe ô tô gồm có hai loại xe trong đó 7 xe loại lớn, mỗi xe chở 3 tấn 5 tạ hàng; 5 xe loại nhỏ, mỗi xe chở 2 tấn 5 tạ hàng. Số hàng của cả đoàn xe được chia đều vào 10 kho. Tính số ki-lô-gam hàng ở mỗi kho.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 3 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 3 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 26/9/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 4 vòng 3 - Năm học 2014 - 2015

Khi viết các số tự nhiên liên tiếp từ 90 đến 108  phải viết tất cả bao nhiêu số. Để viết từ 90 đến 99 cần số các chữ số là :
[( 99 - 90 ) : 1 + 1 ]  x 2 = 20 ( con chữ số)
Để viết từ 100 đến 108 cần số các chữ số là :

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 2 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 2 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/9/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 4 vòng 2 - Năm học 2014 - 2015

The length of a rectangle is two times its width. If the perimeter of the rectangle is 48 what is its area?
Formula for Perimeter is  P = 2 x (L + W).
Let x be the Width and 3x be the Length. Set uo the equation as 48 = 2(x + 3x);
rewrite as 48 = 2(4x); rewrite as 48 = 8x. Divide both sides of the equation by 8 to find the value of x: 48/8 = 8x/8; answer is 6 = x. The width is 6 and the length is 18 (3x).
Formula for Area is A = L * W. Multiply 18 by 6 to find the Area: (A = 108 sq units)

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 23
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image