Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4


Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 13 Năm học 2013 - 2014 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 13 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 26/12/2013 Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 19 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau:- Kĩ năng  thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
- Kĩ năng  Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư).
- Kĩ năng  vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một số tình huống đơn giản.
- Kĩ năng vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 9 Năm học 2013 - 2014 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 9 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 19/12/2013 Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 17 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau:- Kĩ  năng  thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
- Kĩ  năng  Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư).- Kĩ  năng  chia cho số có ba chữ số.
- Kĩ  năng  vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5. Nhận biết được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản.

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 8 Năm học 2013 - 2014 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 8 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 05/12/2013 - Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 15 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau: - Kĩ  năng  chia một tổng cho một số,  một hiệu cho một số.
- Bước đầu biết vận dụng tính chất chia một tổng cho một số trong thực hành tính.Thực hiện được phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số (chia hết, chia có dư).
- Kĩ  năng Thực hiện phép chia số có ba, bốn chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư). Thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư).

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 20
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image