Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4


Đề thi Violympic Toán 4 Cấp huyện Vòng 15 Năm 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 15 Năm học 2014 -2015 - Câu hỏi 4:
Cho các chữ số 0; 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số đó đều có chữ số 0. Trả lời: Lập được   số thỏa mãn đề bài.
Có 4 cách chọn hàng trăm
Có 5 cách chọn hàng chục
Có 4 cách chọn hàng đơn vị
4 x 5 x 4 = 80 số (Chứ không phải 100 số )
Câu hỏi 5:
Hãy cho biết từ 1 đến 2015 có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 2 ? Trả lời: Từ 1 đến 2015 có tất cả   số chia hết cho 2.
Số chia hết cho 2 là: (2014 – 2) : 2 + 1 = 1052 số.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 Cấp trường Vòng 11 Năm 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 11 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/12/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com . - Thực hiện được phép chia số có ba chữ số , bốn chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết , chia có dư )- Thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết , chia có dư )
- Thực hiện được phép tính chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương
- Biết thực hiện phép tính chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số ( chia hết , chia có dư )
- Biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số ( chia hết , chia có dư )
- Biết kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2 với dấu hiệu chia hết cho 5

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 10 Năm học 2014 - 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 10 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/12/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com . -  Thực hiện được phép chia số có ba chữ số , bốn chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết , chia có dư )-  Thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết , chia có dư )
-  Thực hiện được phép tính chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương
-  Biết thực hiện phép tính chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số ( chia hết , chia có dư )
-  Biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số ( chia hết , chia có dư )
-  Biết kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2 với dấu hiệu chia hết cho 5

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 23
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image