Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4


Đề thi Violympic Toán 4 Cấp trường Vòng 12 Năm 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 12 Năm học 2014 -2015 - Câu 1: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2015. Vậy số bé là .
Câu 2:Tìm số có 3 chữ số 25* , biết số đó chia hết cho cả 3 và 5.
Câu 3:Một hình bình hành có diện tích là . Chiều cao của hình là 6cm. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.
Câu 4:1 ngày 23 giờ 18 phút = phút
Câu 5:Với bốn chữ số 0, 4, 5, 9. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2?
Câu 6:Tìm số biết số đó chia hết cho cả 2 ; 5 và 9.
Câu 7:Một cửa hàng có 298 l nước mắm đựng trong hai thùng. Nếu chuyển 15 l ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ hơn thùng thứ nhất 8l.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 Cấp trường Vòng 13 Năm 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 13 Năm học 2014 -2015 - Câu 1: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2015. Vậy số bé là .
Câu 2:Tìm số có 3 chữ số 25* , biết số đó chia hết cho cả 3 và 5.
Câu 3:Một hình bình hành có diện tích là . Chiều cao của hình là 6cm. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.
Câu 4:1 ngày 23 giờ 18 phút = phút
Câu 5:Với bốn chữ số 0, 4, 5, 9. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2?
Câu 6:Tìm số biết số đó chia hết cho cả 2 ; 5 và 9.
Câu 7:Một cửa hàng có 298 l nước mắm đựng trong hai thùng. Nếu chuyển 15 l ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ hơn thùng thứ nhất 8l.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 Cấp huyện Vòng 15 Năm 2015 PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 15 Năm học 2014 -2015 - Câu hỏi 4:
Cho các chữ số 0; 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số đó đều có chữ số 0. Trả lời: Lập được   số thỏa mãn đề bài.
Có 4 cách chọn hàng trăm
Có 5 cách chọn hàng chục
Có 4 cách chọn hàng đơn vị
4 x 5 x 4 = 80 số (Chứ không phải 100 số )
Câu hỏi 5:
Hãy cho biết từ 1 đến 2015 có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 2 ? Trả lời: Từ 1 đến 2015 có tất cả   số chia hết cho 2.
Số chia hết cho 2 là: (2014 – 2) : 2 + 1 = 1052 số.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 20
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image