Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 4 - Lop 4


Giải Violympic Toán 4 Vòng 16 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 16 vòng cấp Huyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 11/03/2016 -
-- Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số tính chất cơ bản của phân số , phan số bằng nhau , rút gọn , so sánh phân số ; viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại .
-  Cộng , trừ , nhân , chia hai phân số ; cộng , trừ , nhân phân số với số tự nhiên ; chia phân số cho số tự nhiên khác 0
-  Tính giá trị của biểu thức các phân số ( không quá 3 phép tính ) tìm

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Giải Violympic Toán 4 Vòng 15 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 15 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 04/03/2016 -
- Thực hiện được phép cộng hai phân số , cộng một số tự nhiên với phân số , cộng một phân số với số tự nhiên
-  Biết trừ hai phân số cùng mẫu số
-  Biết trừ hai phân số cùng mẫu số
-  Thực hiện được phép trừ hai phân số , trừ một số tự nhiên  cho một phân số , trừ một phân số cho một số tự nhiên

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Giải Violympic Toán 4 Vòng 14 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 14 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 19/02/2016 -
- Bước đầu biết qui đồng mẫu sồ hai phân số trong trường hợp đơn giản
-  Biết quy đồng mẫu số hai phân số
-  Thực hiện được quy đồng mẫu số hai phân số .
-  Rút gọn được phân số .
-  Quy đồng được mẫu số hai phân số
-  Biết so sánh hai phân số cùng mẫu số .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 26
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image