Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3


Giải Violympic Toán 3 Vòng 8 Năm học 2015 - 2016 for 3rd Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 8 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 30/11/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math-Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
- Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 3 Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 for 3rd Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 7 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 10/11/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math Rule: Add or Subtract the hours and minutes separately.
But you may need to do some adjusting if the minutes end up 60 or more, or less than zero!
How to add Times on 3th Grade math
Follow these steps:

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 3 Vòng 6 Năm học 2015 - 2016 for 3rd Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 6 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 09/11/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math Rule: Add or Subtract the hours and minutes separately.
But you may need to do some adjusting if the minutes end up 60 or more, or less than zero!
How to add Times on 3th Grade math
Follow these steps:

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image