Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Tổng hợp đề thi Violympic lớp 3 - Giải toán trên mạng năm học 2013 - 2014 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Tổng hợp đề thi Violympic lớp 3 - Giải toán trên mạng năm học 2013 - 2014 PDF Print

Tổng hợp đề thi Violympic lớp 3 - Giải toán trên mạng năm học 2013 - 2014

_Thưa thầy cô và Quý phụ huynh

Trong năm học này BGD và ĐT vẫn chỉ đạo triển khai thi Violympic - Giải toán trên mạng  cho học sinh tiểu học. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, ban chỉ đạo cuộc thi đã đưa ra những nội quy hết sức nghiêm ngặt nhằm  khống chế gian lận trong thi cử. Đề thi năm  nay có phần cải thiện hơn, quỹ đề thi khá rộng , đa dạng nhiều kiểu bài mới lạ và vẫn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa toán 3. Và đây là các đề thi  Violympic theo các vòng

Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 1


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 2


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 3


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 4


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 5


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 6


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 7


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 8


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 9


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 10


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 11


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 12


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 13


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 14


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 15


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 16


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 17


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 18


Đề thi Violympic - Giải toán trên  mạng  - Lớp 3 - Vòng 19

  ==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image