Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3


Giải toán trên mạng Lớp 3 Vòng 8 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 8 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: This is a whole class situation in the „Morning meeting‟ where teacher Pham Thanh Xuan - Tieu Hoc Kien Bai, expands the daily objectives. She starts with a problem that she takes from math textbook for secondary grade Afterwards, she picks out 12 counters from a box and asks three children to come to the board. The teacher than shares out the counters in a „one for each of them‟ order and when th e counters are shared out, the three children count their counters and then saw that they have four each. She writes in the table, 12:3=4 and explains how it relates with multiplication 4x3=12. She presented another example from the textbook: Four friends equally share 24 candies. How many candies each of them have?

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 3 Vòng 7 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 7 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: This  is  a  whole  class  situation  in  the  „Morning  meeting‟  where  teacher Pham Thanh Xuan - Tieu Hoc Kien Bai,  expands  the  daily objectives. She starts with  a problem that she takes from math textbook for secondary grade Afterwards, she picks out 12 counters from a box and asks three children to come to the board. The teacher  than  shares  out  the  counters  in  a  „one  for  each  of  them‟  order  and  when  th e  counters  are shared out, the three children count their counters and then saw that they have four each. She writes in  the  table,  12:3=4  and  explains  how  it  relates  with  multiplication  4x3=12.  She  presented  another example  from  the  textbook:  Four  friends  equally  share  24  candies.  How  many  candies  each  of  them have?

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 3 Vòng 6 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 6 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: trong vòng 5 này , các câu hỏi trong vòng này tập trung vào việc đánh giá, kiểm tra :

- Kĩ năng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân 6, 7; bảng chia 6,. 7.
- Kĩ năng thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở tất cả các lượt chia).
- Biết so sánh hai số đo độ dài có hai tên đơn vị đo (với một số đơn vị đo thông dụng).
- Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Kĩ năng giải toán gấp một số lên nhiều lần, tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image