Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3


Giải Violympic Toán 3 Vòng 12 Năm học 2015 - 2016 for 3rd Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 12 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 18/01/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math-trong vòng 12 này , các câu hỏi trong vòng này tập trung vào việc đánh giá, kiểm tra :
Bài thi số 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Tính: 7469 + 1475 =  
Câu 2: Điền dấu < ; > = thích hợp vào chỗ chấm: 6075   6059
Câu 3: Tính : 4072 + 3986 =

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Giải Violympic Toán 3 Vòng 10 Năm học 2015 - 2016 for 3rd Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 10 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 23/12/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math-Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
- Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.

Read more...
 
Giải Violympic Toán 3 Vòng 9 Năm học 2015 - 2016 for 3rd Grade Math PDF Print

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 9 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 13/12/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math-Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
- Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 17
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image