Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3


Toán Violympic Lớp 3 Vòng 12 Cấp trường Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 12 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: CCâu 1: Số lớn nhất trong các số: 3789 ; 3879 ; 3978 ; 3798 ; 3987 ; 3897 là  
Câu 2: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là  
Câu 3: Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là  
Câu 4: Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là  
Câu 5: Biết M là trung điểm của đoạn thẳng CD và đoạn thẳng CM dài 1dm4cm. Như vậy đoạn thẳng CD có độ dài là  cm

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 3 Vòng 11 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 11 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Câu 1: Một hình chữ nhật có chiều dài là 28cm và hơn chiều rộng 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Câu 2:Một hình vuông có chu vi là 584cm. Tính cạnh hình vuông đó. Câu 3: Tìm y biết: y x 4 = 500 . Câu 4:Tính chiều rộng hình chữ nhật biết nửa chu vi hình chữ nhật đó  là 140cm và chiều dài là 90cm.  Câu 5:Một hình vuông có chu vi là 3m 8cm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó. Câu 6: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Tính chu vi hình chữ nhật được ghép bởi 2 viên gạch như thế.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 3 Vòng 10 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 10 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: This is a whole class situation in the „Morning meeting‟ where teacher Pham Thanh Xuan - Tieu Hoc Kien Bai, expands the daily objectives. She starts with a problem that she takes from math textbook for secondary grade Afterwards, she picks out 12 counters from a box and asks three children to come to the board. The teacher than shares out the counters in a „one for each of them‟ order and when th e counters are shared out, the three children count their counters and then saw that they have four each. She writes in the table, 12:3=4 and explains how it relates with multiplication 4x3=12. She presented another example from the textbook: Four friends equally share 24 candies. How many candies each of them have?

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 12
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image