Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 3 - Lop 3


Toán Violympic Lớp 3 Vòng 16 Cấp huyện Năm học 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 16 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: The Multiplication Algorithm
Multiplication of a multidigit number by a one-digit number can be completed by using the Distributive Property with the expanded form of the multidigit number.
Distributive Property of Multiplication Over Additio When two addends are multiplied by a factor, the product is the same as if each addend were multiplied by the factor and the products were added.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Toán Violympic Lớp 3 Vòng 12 Cấp trường Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 12 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: CCâu 1: Số lớn nhất trong các số: 3789 ; 3879 ; 3978 ; 3798 ; 3987 ; 3897 là  
Câu 2: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là  
Câu 3: Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là  
Câu 4: Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là  
Câu 5: Biết M là trung điểm của đoạn thẳng CD và đoạn thẳng CM dài 1dm4cm. Như vậy đoạn thẳng CD có độ dài là  cm

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Toán Violympic Lớp 3 Vòng 15 Cấp huyện Năm học - 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 15 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:
Câu 3: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 4698mm. Biết cạnh AB dài 1276mm, cạnh AC dài hơn cạnh AB là 293mm. Tính độ dài cạnh BC. Câu 6: Có 10 bao gạo, các bao đựng số gạo như nhau. Nếu lấy ra ở mỗi bao 18 kg thì số gạo còn lại trong 10 bao đúng bằng số gạo trong 6 bao lúc đầu. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 13
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image