Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 2 - Lop 2 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan tren Internet - Math Grade 2 - Lop 2


Giải toán Violympic Lớp 2 cấp huyện Vòng 15 Năm học 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 15 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài như sau: Câu hỏi 1: TOne reason why long division is difficult - Long division is an algorithm that repeats the basic steps of
1) Divide; 2) Multiply; 3) Subtract; 4) Drop down the next digit.

Step 1: Division is even in all the digits. Here, students practice just the dividing part.
Step 2: A remainder in the ones. Now, students practice the "multiply & subtract" part and connect that with finding the remainder.
Step 3: A remainder in the tens. Students now use the whole algorithm, including "dropping down the next digit", using 2-digit dividends.
Step 4: A remainder in any of the place values. Students practice the whole algorithm using longer dividends.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán Violympic Lớp 2 cấp huyện Vòng 16 Năm học 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 16 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài như sau: Câu hỏi 1: Tính 100 – 56 – 9 =   Câu hỏi 2: Tính: 3 × 4 + 88 =  
Câu hỏi 3:
3dm 4cm =  cm Câu hỏi 4: Tính: 28 : 4 + 37 =  
Câu hỏi 5: Đườg gấp khúc ABCD có AB = 2dm; BC = 14cm; CD = 16cm.
Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là  dm.
Câu hỏi 6: Tìm y biết:                 y : 3 = 32 : 4  Câu hỏi 7: 5 × 8 – 17 = 81 –  ...

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán Violympic Lớp 2 cấp trường Vòng 12 Năm học 2014 - 2015 PDF Print

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 12 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:Câu 14:Hiệu của 40 và 2 bằng
Câu 15:Tích của 2 và số liền trước của 6 bằng   Câu 16:Tổng của 77 và 18 bằng
Câu 17:Tổng của 25 và 16 bằng    Câu 18:Tổ 1 có 9 bạn, cô giáo tặng cho mỗi bạn 2 quyển vở. Hỏi Tổ 1 nhận được tất cả bao nhiêu quyển vở?   Câu 19:Tính: 9 + 39 + 18 =
Câu 20:Mỗi túi muối nặng 2kg. Hỏi 7 túi muối như vậy nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Câu 21:Tính: 39 + 29 + 19 + 9 =

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 13
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image