Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 13 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print

Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 13 - Cấp huyện Khu vực miền Nam - Năm học 2013 - 2014

The Violympic Math Contest Online - Grade 1 - Round 13th - in Priamry School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 1 - Vòng 13.

 

1.Introduction - Giới thiệu:

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 13 Năm học 2013 -2014 - ra ngày 11/02/2014 - Thứ 3 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 1 vòng 12 - Năm học 2013 - 2014

 

2. Phần hướng dẫn cách làm vòng thi này:

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 13 cấp huyện - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:

-  Biết làm tính cộng  ( không nhớ ) trong phạm vi 20 ; biết cộng nhẩm  14+3
-  Biết làm các phép trừ ( không nhớ )  trong phạm vi 20 ; biết trừ nhẩm dạng 17-3
-  Biết làm các phép trừ  , biết trừ nhẩm 17-7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ
-  Thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi  20 , trừ nhẩm trong phạm vi 20 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
-  Biết tìm số liền trước , số liền sau .
-  Biết cộng trừ các số  ( không nhớ ) trong phạm vi 20

______________And more sections, Please download>>>>_____________

 

4. Author: thiviolympic.com

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 6 pages

7. Size: 1.95MB

6. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links dưới để tải :

>>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 1 - Vòng 13 - 2013 - 2014 School - year

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

{plusone}
Danh sách Đề thi Violympic Lớp 1
Google Plus

===================== http://thiviolympic.com=================