Hướng dẫn cách tổ chức thi IOE - Tiếng Anh trên mạng cấp quân Huyện PDF Print E-mail

 

 

Hướng dẫn cách tổ chức thi IOE - Tiếng Anh trên mạng cấp quân Huyện Năm học 2013 - 2014

 

Hướng dẫn cách tổ chức thi IOE - Tiếng Anh trên mạng cấp quân Huyện Năm học 2013 - 2014 - Xin nhắc lại, theo công văn hướng dẫn thi IOE Trong năm học 2013-2014, đối với các vòng thi chính thức từ cấp quận, huyện trở lên, chỉ tổ chức thi vào 1 khung giờ vào 1 ngày cố định.

Từ ngày 24/12/2013 BTC đã gửi phong bì hướng dẫn tới các Giám đốc Sở GD - ĐT các địa phương 15

ngày trước khi vòng thi chính thức cấp Quận/Huyện diễn ra.

Sau khi nhận được phong bì hướng dẫn:

+ Giám đốc các Sở GDĐT được mở ngay phong bì này đồng thời sao nguyên văn hướng dẫn và gửi đến tất cả các Hội đồng thi cấp quận, huyện do Sở quản lý trong chế độ bảo mật.

+ Các Hội đồng thi cấp quận, huyện chỉ được mở phong bì hướng dẫn do Sở gửi về 30 phút trước giờ thi.

Theo quy định, nếu đến ngày 31/12/2013 nếu Giám Đốc Sở GD-ĐT chưa nhận được phong bì hướng dẫn thi gửi qua đường bưu điện thì các Sở GD-ĐT phải điện về các số máy sau: 0912 894 303 hoặc 0917 542 267, 0121 6002 012.Chú ý: Kể từ năm học 2013-2014, ở tất cả các vòng thi chính thức từ cấp quận, huyện trở lên, các đơn vị không phải tạo mã thi mà làm theo hướng dẫn của Ban tổ chức cấp toàn quốc.

Chúc các Hội đồng tổ chức thành công cuộc thi.

 

_______________________________________http://thiviolympic.com__________