Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 17 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 17 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 15 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 - Lan……………
a. has a round black eyes                   b. has eyes brown black
c. has round black eyes                      d. is round black eyes
2. Who is that ? – It’s …………
a. book            b. Mr. John            c. ruler           d. I

____________Click her to read more and Free Download___________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 16 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 16 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 15 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -Bài 1: Leave me out
1. yolung      2. chopesticks       3. easay      4. wellcome     5. mouthn
6. foosd       7. werong         8. clefan        9. floweber     10. morninng

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 7- Free 3rd Grade Math In English Test PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 7 Vòng thi cấp trường  Năm học 2015 -2016 - Question 1: Canculate: 30 x 7 =
Question 2:Convert: 3m= ….mm
Question 3 :Canculate 35 x 4
Question 4:There are 6 students in a school’s drawing club. Last month, each student in aclub drew 7 pictures. How many pics are drawn in all?

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 5 Vòng 11 Năm 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 11 vòng Cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 30/11/2015 – Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.

Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

_________Click here to down load _____________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 6 - Free 3rd Grade Math In English Test PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 6 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Question 1: Canculate: 30 x 7 =
Question 2:Convert: 3m= ….mm
Question 3 :Canculate 35 x 4
Question 4:There are 6 students in a school’s drawing club. Last month, each student in aclub drew 7 pictures. How many pics are drawn in all?

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 19 of 192
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image