Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 8 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 8 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. Trong bài thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 8 Năm học 2015 - 2016 này các em cần nắm chắc Tiếng Đàn Ba-La-Lai-Ca Trên Sông Đà, MRVT : Thiên nhiên, Đất Cà Mau, Đại từ, Luyện tập Thuyết trình , tranh luận, Chuyện một khu vườn nhỏ, Luật Bào vệ môi trường, Đại từ xưng hô, Người đi săn và con nai... Liên quan đến chương trình học Tiếng Việt 5 tuần 11,12,13

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 7 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. Câu hỏi 1: Những thửa ruộng trên đồi cuả đồng bào miền núi gọi là ruộng bậc......    .
Câu hỏi 2: Điền vào chỗ trống. Từ tượng thanh miêu tả tiếng mưa là từ tí......    ách.
Câu hỏi 3: Điền vào chỗ trống. Bài thơ "Cao Bằng" của nhà thơ Trúc  ......  ông.

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 6 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 6 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. Câu hỏi 1: Ngày tháng ……… chưa cười đã tối.
Câu hỏi 2: Đêm tháng năm chưa nằm đã ………  .
Câu hỏi 3: Chớp đông nhay nháy ……… gáy thì mưa.
Câu hỏi 4: Đầu năm sương muối cuối ……… gió nồm.

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 5 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 5 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình; Trong bài thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 5 Năm học 2015 - 2016 này các em cần nắm chắc Luyện tập Làm báo cáo thống kê,Từ đồng âm, Sự sụp đỗ của chế độ A-pác-thai, Hữu nghị - Hợp tác, Kể  chuyện được chứng kiến hoặc tham gia .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 4 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 4 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình;

Câu hỏi 1: Tìm tiếng chứa vần "uyêt" hoặc "uyên" hoặc "uyêm" điền vào chỗ trống trong câu: Da trắng như  ……
Câu hỏi 2: Từ "chạy" trong câu: "Lớp chúng tôi tổ chức thi chạy" là từ mang nghĩa ……

____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 19 of 120
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image