Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Toán 5 Vòng 6 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 5- Vòng 6 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: -  Nắm chắc cách so sánh hai số thập phân.
-  Nắm chắc cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
-  Nắm chắc cách so sánh hai số thập phân.
-  Nắm chắc cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.
-  Thành thạo kĩ năng Đọc, viết, sắp thứ tự các số thập phân.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 6 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 6 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 24/10/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com Bài 2: Số gồm không trăm mười hai nghìn, hai trăm triệu, hai trăm được viết là :

a/ 200 021 200 b/ 200 012 200 ; c/ 200 102 200 ; d/ 200 012 020. Bài 3: Trong một cuộc thi chạy, Hùng chạy hết 3 phút 12 giây, Nam chạy hết 2 phút 45 giây, Toàn chạy hết 3 phút 5 giây. Tổng thời gian chạy của cả ba bạn là : ………..

a/ 8 phút 57 giây; b/ 9 phút; c/ 9 phút 2 giây ; d/ 92 giây.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 6 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 6 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Question 1: A store sells CDs in boxes of 100. Ann bought three full boxes and one boxfrom which 14 CDs had been removed earlier. How many CDs did she get?

Question 2: There are 800 beads in a bag. Some are yellow, some are red, and some are blue. If there are 270 red and 270 blue beads, find how many yellow beads are in the bag.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 1 - Vòng 6 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 6- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: The seven stages of teaching these numbers are: - Counting up to 10. 1; 2; ... ; 9; 10
- Counting down from 10 to 1. 10; 9; 8; 7; ....- Counting things: 4 flowers, 5 fishes, 6 cars, 7 plane tickets - Understanding and responding to spoken random numbers between 1 and 10

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Hướng dẫn thi Giao thông thông minh Tiểu học Vòng 1 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Giao thông Thông minh  - Vòng 1 Năm học 2014 -2015 tiểu học - – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Gttm - Giao thông thông minh  Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5  vòng 1 - Năm học 2014 - 2015

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 19 of 143
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image