Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải Violympic Toán 5 Vòng 9 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 9 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 30/11/2015 – Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.
Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 3 Vòng 9 Năm học 2015 - 2016 for 3rd Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 9 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 13/12/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math-Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.
- Biết xem đồng khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo hai cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 9 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 9 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 13/12/2015 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 1 Vòng 9 Năm học 2015 - 2016 1st Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 9 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 13/12/2015 – Add within 10, including adding one - digit number and a one-digit number, and adding a one -digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used.

_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 15 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 15 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 15 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

Bài 3: Matching
1. Three round boxes 2. green gift 3. four spiders 4. sunglasses 5. sick
6. Three bears 7. bookshelf 8. six blue ballons 9. three cows 10. five rabbits
a. kệ sách b. 3 cái hộp tròn c. 3 con bò cái d. 5 con thỏ e. món quà xanh lá
f. 3 con gấu g. 4 con nhện h. 6 cái bong bóng i. bệnh j. kính đeo mắt

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 19 of 188
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image