Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Violympic Toán 1 Cấp huyện Vòng 16 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 16 cấp huyện  Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/03/2015 –
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: Hà có 2 chục quả bóng, Hà thả cho bay đi 10 quả. Hà cho bạn 3 quả. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu quả bóng?
Câu 2: 1 cm+ 9cm + 10cm = ... cm
Câu 3: Một số trừ đi 10 được 30. Số đó là  ...
Câu 4:Nhà Hoa có ông, bà, bố, mẹ và em Tú. Hỏi nhà Hoa có tất cả mấy người ?

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Bài thi Violympic Lớp 9 Vòng 15 Cấp huyện Năm 2015 PDF Print E-mail

Bài thi Violympic Lớp 9 Vòng 15 Cấp huyện Năm 2015 Câu 1: Với thì phương trình  có hai nghiệm dương. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
Câu 2: Với thì đồ thị hàm số  đi qua điểm 
Câu 3: Nghiệm của phương trình  là =  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
Câu 4: Với thì đồ thị hàm số  tiếp xúc với đường thẳng 

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 Cấp huyện Vòng 15 Năm 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 15 Năm học 2014 -2015 - Câu hỏi 4:
Cho các chữ số 0; 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số đó đều có chữ số 0. Trả lời: Lập được   số thỏa mãn đề bài.
Có 4 cách chọn hàng trăm
Có 5 cách chọn hàng chục
Có 4 cách chọn hàng đơn vị
4 x 5 x 4 = 80 số (Chứ không phải 100 số )
Câu hỏi 5:
Hãy cho biết từ 1 đến 2015 có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 2 ? Trả lời: Từ 1 đến 2015 có tất cả   số chia hết cho 2.
Số chia hết cho 2 là: (2014 – 2) : 2 + 1 = 1052 số.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 6 - Vòng 15 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

The Violympic Math Contest Online - Grade 6 - Round 6th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 6 - Vòng 15. Đây là Đề thi Violympic – Toán 6 - Vòng 15 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 07/11/2014 – Thứ 6 –This problem requires that you understand that from each board you will get 4 pieces 3 feet long. Therefore if each board will give you 4 pieces then you need to divide 1,500 by 4 to get the right answer.
12 / 3 = 4 (3 foot sections per board)
1500 / 4 = 375 (boards required)

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Toán Violympic Lớp 3 Vòng 15 Cấp huyện Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 15 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:
Câu 3: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 4698mm. Biết cạnh AB dài 1276mm, cạnh AC dài hơn cạnh AB là 293mm. Tính độ dài cạnh BC. Câu 6: Có 10 bao gạo, các bao đựng số gạo như nhau. Nếu lấy ra ở mỗi bao 18 kg thì số gạo còn lại trong 10 bao đúng bằng số gạo trong 6 bao lúc đầu. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 144
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image