Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải Violympic Toán 5 Vòng 11 Năm 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 11 vòng Cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 30/11/2015 – Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.

Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

_________Click here to down load _____________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 6 - Free 3rd Grade Math In English Test PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 6 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Question 1: Canculate: 30 x 7 =
Question 2:Convert: 3m= ….mm
Question 3 :Canculate 35 x 4
Question 4:There are 6 students in a school’s drawing club. Last month, each student in aclub drew 7 pictures. How many pics are drawn in all?

_________Click here to down load _____________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5 - Free 3rd Grade Math In English Test PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 5 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Question 1: Canculate: 30 x 7 =
Question 2:Convert: 3m= ….mm
Question 3 :Canculate 35 x 4
Question 4:There are 6 students in a school’s drawing club. Last month, each student in aclub drew 7 pictures. How many pics are drawn in all?

_________Click here to down load _____________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 4 - Free 3rd Grade Math In English Test PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 4 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 26/10/2015 – Question 8: Divide :   42 : 7 = .....             a/ 6     ;             b/ 5       ;                  c/ 7     ;           d/ 8  Question 9:  Divide :   63 : 7 = .....             a/ 10     ;           b/ 9       ;                  c/ 7      ;          d/ 8  Question 10:A pet store has 7 fish tanks. This is one of them. How many fish does the store have?
Question 11:70:7 = 60:6 ; 3x7 = 7x3 ; 6:3 = 4:2 ; 7x2 = 2x7 ; 28:7 = 24:6 ; 30:6 = 35:7 ; 7x5 = 5x7 ; 7x9 = 63 ; 7x8 = 56 ; 4x7 = 7x4.

_________Click here to down load _____________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 1 Năm 2015 For 5th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 10 vòng Cấp trường Năm học 2015 -2016 - Đây là Đề thi Toán Tiếng Anh  – Toán 5 - Vòng 1 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 05/09/2015 – Thứ 7 – Trong vòng thi này các em đang ôn tập các dạng toán cơ bản ở Lớp 4 và học dạng toán mới Bài toán quan hệ tỉ lệ giải bằng 2 cách. Để làm tốt vòng này các em phải nhớ được cách so sánh phân số cùng mẫu số và phân số khác mẫu số .

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 175
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image