Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 16 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 16 Năm học 2015 - 2016 - Biết đặt câu theo các kiểu câu đã học  để kể, tả hay giới thiệu.
- Viết được bài văn tả đồ vật (hoặc tả cây cối) đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), rõ nội dung miêu tả; diễn đạt thành câu, viết đúng chính tả.

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 15 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 15 Năm học 2015 - 2016 - Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, nêu được tác dụng của câu kể tìm được ; biết xác định CN, VN trong mỗi câu kể Ai là gì? đã tìm được ; viết được đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai là gì? .
-  Nắm được 2 cách kết bài (mở rộng, không mở rộng) trong bài văn miêu tả cây cối; vận dụng kiến thức đã biết để bước đầu viết được đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một cây mà em thích.

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 14 năm 2016 PDF Print E-mail

HTrạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 14  Năm 2016Đây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 14 Năm học 2015 - 2016 - Hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì? (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn ; biết đặt câu kể theo mẫu đã học để giới thiệu về người bạn, người thân trong gia đình.
- Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai là gì? .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 13 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 13 Năm học 2015 - 2016 - Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang
- Nhận biết và nêu được tác dụng của dấu gạch ngang trong bài văn. Viết được đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời đối thoại và đánh dấu phần chú thích .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 12 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 12 Năm học 2015 - 2016 - Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? - Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ (CN) trong câu kể Ai làm gì? (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu kể Ai làm gì?, xác định được bộ phận CN trong câu (BT1, mục III); biết đặt câu với bộ phận CN cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 15 of 120
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image