Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải Violympic Toán 9 Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 For 9th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 9 - Vòng 7 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 18/11/2015 – Trong vòng thi này các em - Các em có kỹ năng dùng phép khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và rút gọn biểu thức.- Hiểu được nội dung và chứng minh định lý liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Quy tắc khai phương một thương, chia các căb bậc hai.

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 8 Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 For 8th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 7 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 17/11/2015 – Câu 1: Hai đoạn thẳng AB và A'B' đối xứng với nhau qua O. Khi  nào thì AB//A'B'?

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A (AC>AB). Đường trung trực của cạnh BC cắt AC tại D. Lấy điểm E đối xứng của D qua A. Khi đó, BEC = ...BCE.

Câu 3:Hình bình hành có …. trục đối xứng và có …. tâm đối xứng.

Câu 4:Tích của tất cả các nghiệm của đa thức x3 = 9x – 6x2 bằng ………..

_________Click here to down load _____________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 7 Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 10/11/2015 - Thứ hai TTrong vòng thi này các em cần :
- Các em cần nắm được khái niệm về llàm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn. Nắm vững và vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
- Các em cần thành thạo kĩ năng làm tròn số, vận dụng tốt các quy ước làm tròn số vào đời sống hàng ngày.

_________Click here to down load _____________
 
Đề thi Violympic Toán 6 - Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 PDF Print E-mail

The Violympic Math Contest Online - Grade 6 - Round 7th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 6 - Vòng 7. Đây là Đề thi Violympic – Toán 6 - Vòng 7 Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 18/11/2015 – Câu 6:Phần tử bé nhất khác 0 của tập BC(555; 120) là  Câu 7: Trên tia Ox lấy hai điểm A, B. Trên tia Oy lấy hai điểm C, D sao cho OA = OC, OB = OD. So sánh AB và CD. Kết quả là AB ... CD.Câu 8:Tìm số tự nhiên  để  là số nguyên tố. Kết quả là  ...Câu 9: Tìm số nguyên tố p sao cho p+2, p+6, p+8, p+14 là các số nguyên tố? Trả lời: p =...

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 5 Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 7 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 10/11/2015 – Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.
Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 12 of 175
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image