Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải Violympic Toán 2 Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 Math For Grade 2 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 3 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 28/09/2015 – Hand your child a large handful of your counting items, a piece of paper and pencil. Explain that they are going to be using them to help them with addition and subtraction. Write the following addition problem on the board (if you do not have a board write it on a large sheet of paper and show it to your child) and have him copy it on their sheet of paper. 28 + 8 =

 

_________Đọc tiếp _____________
 
Giải Violympic Toán 1 Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 Math For Grade 1 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 3 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 28/09/2015 –

-- Let's all count the pictures on the wall. (You and the children count 1,2,3, as you point to each picture.)- Let's count the puzzles on this table. (You and the children count 1, 2, 3, 4, as you point to each puzzle.) Oh, there are four puzzles aren't there? - Now let's count the games on the table. (The children count 1, 2, 3, as you point to each game.) There are three games on the table.

- We're going to clap three times. (The children clap three times, counting for each clap.) How many times did you clap? (The children say, "Three times.")

_________Đọc tiếp _____________
 
Lịch tổ chức thi Giải toán bằng Tiếng Anh trên mạng 2016 PDF Print E-mail

Lịch tổ chức thi Giải toán bằng Tiếng Anh trên mạng 2016 - Lịch mở các vòng thi Toán Tiếng Anh  ViOlympic năm học 2015 - 2016

Thưa thầy cô và các bạn Đây là Lịch các  vòng thi ViOlympic Giải toán Bằng Tiếng Anh cho các lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 7 và Lớp 8 tổ chức trong năm học  2015 - 2016 (dự kiến) như sau:

_________Đọc tiếp _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 25 Mi- li -mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết  25 Mi- li -mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích. Bài giảng Toán 5 - Tiết  24 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông có trong sách giáo khoa Toán 4 trang 25. Trong bài học này các em cần biết: - Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.
- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông với mét vuông; đề-ca-mét vuông với héc-tô-mét vuông.
- Biết chuyển đổi số đo diện tích (trường hợp đơn giản).

-------------------Đọc tiếp tại đây ----------------
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 24 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết  24 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông. Bài giảng Toán 5 - Tiết  24 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông có trong sách giáo khoa Toán 4 trang 25. Trong bài học này các em cần biết: - Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.
- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông với mét vuông; đề-ca-mét vuông với héc-tô-mét vuông.
- Biết chuyển đổi số đo diện tích (trường hợp đơn giản).

_________Đọc tiếp _____________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 12 of 164
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image