Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải toán trên mạng Lớp 3 Vòng 6 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 6 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: trong vòng 5 này , các câu hỏi trong vòng này tập trung vào việc đánh giá, kiểm tra :

- Kĩ năng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân 6, 7; bảng chia 6,. 7.
- Kĩ năng thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở tất cả các lượt chia).
- Biết so sánh hai số đo độ dài có hai tên đơn vị đo (với một số đơn vị đo thông dụng).
- Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Kĩ năng giải toán gấp một số lên nhiều lần, tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 5 Vòng 7 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 5- Vòng 7 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Câu 6: Tổng của 3 số thập phân bằng 78,61. Tìm số thứ hai biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 42,52; tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 65,81. Câu 7: Một chiêc thùng không cân nặng 8,7kg, mỗi lít dầu cân nặng 0,95kg. Hỏi cái thùng đó đựng 25l dầu cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?

Câu 8: Có 8 bao gạo, trong đó có 5 bao mỗi bao cân nặng 45,7kg còn 3 bao kia mỗi bao cân nặng 42,5kg. Tính khối lượng 8 bao gạo đó.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 7 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 7  Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 11/11/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com Children aged 7-8 years are counting by ones, twos, fives and tens in rhythmic patterns. They learn that equal rows are called arrays. Your child will also be making the connection that 3 groups of 2 gives the same answer as 2 groups of 3 but that it looks different.

- Ice cubes tray – when refilling the ice cube tray use this opportunity for your child to practise their knowledge of skip counting and arrays. Ask them to count the ice cubes you are making. If they count by one remind them to count by the number in each row – usually counting by 2.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 7 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 7 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: All the schools in the study have a wide range of ICT resources to support learning. School networks are used very well by staff to share key documents, planning, assessment data and so on. As indicated elsewhere, most of the schools are at an early stage of developing virtual learning environments (VLE).

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 1 - Vòng 7 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 7- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Adding and subtracting seem fundamentally easy to adults because they’ve been doing it for years. Children need to have the steps of addition and subtraction explicitly taught -- with hands-on materials when possible -- because these concepts are new to them. Teaching children to add and subtract is necessary before approaching more sophisticated mathematical concepts, such as multiplication and division.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 139
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image