Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Bài giảng Toán 5 - Tiết 26 Luyện tập PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết  26 Luyện tập. Bài giảng Toán 5 - Tiết  26 Luyện tập có trong sách Toán 5 trang 28.
Tronng bài học này các  em cần chú ý:
- Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo độ diện tích.
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải bài toán có liên quan.

- Các em chắc chắn hoàn thành Bài 1a (2 số đo đầu),Bài 1b (2 số đo đầu), Bài 2, Bài 3 (cột 1), Bài 4. ( dành cho nhóm học sinh mức 1).

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Đọc tiếp _____________
 
Giải Violympic Toán 4 Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 3 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 28/09/2015 –

Explain that as we solve this problem we can see that 4 + 9 is 13. Discuss the amount of space there is to write 13 and that we only have enough space to write one digit underneath the 4 and 9.

To solve this problem, you exchange 10 ones for 1 ten and 'carry-over' a digit into the next column. At this point, if your child does not understand place value, stop and review place value . Otherwise, complete the steps below.

_________Đọc tiếp _____________
 
Giải Violympic Toán 5 Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 3 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 29/09/2015 –

Câu 1: Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng số lớn. Vậy số bé là ……..

Câu 2: Trung bình cộng 2 số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là …….

 

_________Đọc tiếp _____________
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 Math For Grade 2 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 3 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 28/09/2015 – Hand your child a large handful of your counting items, a piece of paper and pencil. Explain that they are going to be using them to help them with addition and subtraction. Write the following addition problem on the board (if you do not have a board write it on a large sheet of paper and show it to your child) and have him copy it on their sheet of paper. 28 + 8 =

 

_________Đọc tiếp _____________
 
Giải Violympic Toán 1 Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 Math For Grade 1 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 3 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 28/09/2015 –

-- Let's all count the pictures on the wall. (You and the children count 1,2,3, as you point to each picture.)- Let's count the puzzles on this table. (You and the children count 1, 2, 3, 4, as you point to each puzzle.) Oh, there are four puzzles aren't there? - Now let's count the games on the table. (The children count 1, 2, 3, as you point to each game.) There are three games on the table.

- We're going to clap three times. (The children clap three times, counting for each clap.) How many times did you clap? (The children say, "Three times.")

_________Đọc tiếp _____________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 164
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image