Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 14 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 14 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình;- Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của .
- Nhận biết được một số từ hoặc cặp quan hệ từ thông dụng chỉ nguyên nhân – kết quả.
- Tìm được vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu ; thay đổi vị trí của các vế câu để tạo ra một câu ghép mới ; chọn được quan hệ từ thích hợp ; biết thêm vế câu tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân –kết quả .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình; Trong bài thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13 Năm học 2015 - 2016 này các em cần nắm chắc - Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ    
-Hiểu thế nào là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ (ND Ghi nhớ).
-Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu và hiểu tác dụng của việc thay thế đó (làm được 2 BT ở mục III).
-Biết một số từ liên quan đến Truyền thống dân tộc.

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 12 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 12 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. Câu hỏi 7: Từ "công" trong câu: "Của một đồng công một nén" có nghĩa là gì ?
a/ công việc      ;         b/ sức lao động       ;        c/ thiên vị        ;         d/ công cộng
Câu hỏi 8: Trong các từ sau, từ nào có từ "công" không được dùng với nghĩa "không thiên vị"
a/ công bằng        ;         b/ công tâm       ;        c/ công lý       ;          d/ công chúng
Câu hỏi 9: Trong các từ sau, từ nào có từ "công" không được dùng với nghĩa là "lao động" ?
a/ công cộng       ;          b/ bãi công        ;         c/ đình công       ;         d/ gia công

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 11 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 11 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối kết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. Trong bài thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 8 Năm học 2015 - 2016 này các em cần nắm chắc Tiếng Đàn Ba-La-Lai-Ca Trên Sông Đà, MRVT : Thiên nhiên, Đất Cà Mau, Đại từ, Luyện tập Thuyết trình , tranh luận, Chuyện một khu vườn nhỏ, Luật Bào vệ môi trường, Đại từ xưng hô, Người đi săn và con nai... Liên quan đến chương trình học Tiếng Việt 5 tuần 11,12,13

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 10 năm 2016 PDF Print E-mail

HHướng dẫn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 10 - 5th Grade Vietnamese  TalentĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 10 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. Câu hỏi 1: Trong các từ sau, "dòng" trong từ nào được dùng với nghĩa gốc ?
a/ dòng người     ;      b/ dòng suối      ;       c/ dòng điện       ;         d/ dòng thời gian
Câu hỏi 2: Trong các từ sau, từ nào không dùng để tả hoạt động, tính tình của con người ?

____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 118
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image