Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải Violympic Toán 2 Vòng 15 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Maths PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 15 vòng cấp Huyện Bảng A  Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 04/03/2016 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

_______ Click here to download Free this Test____
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 14 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Maths PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 14 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 29/01/2016 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

_______ Click here to download Free this Test____
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 13 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 13 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 29/01/2016 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

_______ Click here to download Free this Test____
 
Giải Violympic Toán 4 Vòng 16 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 16 vòng cấp Huyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 11/03/2016 -
-- Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số tính chất cơ bản của phân số , phan số bằng nhau , rút gọn , so sánh phân số ; viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại .
-  Cộng , trừ , nhân , chia hai phân số ; cộng , trừ , nhân phân số với số tự nhiên ; chia phân số cho số tự nhiên khác 0
-  Tính giá trị của biểu thức các phân số ( không quá 3 phép tính ) tìm

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 12 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 12 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 31/12/2015 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 189
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image