Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 14 năm 2016 PDF Print E-mail

HTrạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 14  Năm 2016Đây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 14 Năm học 2015 - 2016 - Hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì? (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn ; biết đặt câu kể theo mẫu đã học để giới thiệu về người bạn, người thân trong gia đình.
- Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong câu kể Ai là gì? .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 13 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 13 Năm học 2015 - 2016 - Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang
- Nhận biết và nêu được tác dụng của dấu gạch ngang trong bài văn. Viết được đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời đối thoại và đánh dấu phần chú thích .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 12 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 12 Năm học 2015 - 2016 - Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? - Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ (CN) trong câu kể Ai làm gì? (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được câu kể Ai làm gì?, xác định được bộ phận CN trong câu (BT1, mục III); biết đặt câu với bộ phận CN cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 11 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 11 Năm học 2015 - 2016 - Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất (ND Ghi nhớ).
- Nhận biết được từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (BT1, mục III); bước đầu tìm được một số từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm được (BT2, BT3, mục III).

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 10 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 10 Năm học 2015 - 2016 Câu hỏi 1: Từ nào đồng nghĩa với từ "vàng hoe" trong câu "Nắng phố huyện vàng hoe."?
a/ vàng nhạt       ;      b/ vàng mười     ;     c/ vàng mã      ;       d/ vàng thau
Câu hỏi 2: Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
a/ ngoằn nghèo      ;      b/ ngoằn ngoèo       ;         c/ khúc khỉu     ;       d/ treo leo
Câu hỏi 3: Từ "cay cay" thuộc từ loại gì?
a/ danh từ     ;     b/ động từ     ;      c/ tính từ       ;       d/ số từ
Câu hỏi 4: Tìm từ trái nghĩa với từ "đứng" để tạo câu thành ngữ "Kẻ đứng người ..."

____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 165
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image