Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Sẽ cộng điểm vào 10 cho những học sinh được giải Violympic và IOE PDF Print E-mail

Sẽ cộng điểm vào 10 cho những học sinh được giải Violympic  và IOE - Thưa các bạn . Vào ngày   ngày 14 tháng 9 năm 2015 Sở giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu đã ra công văn số 1195 về Hướng dẫn  tổ chức học sinh Tiểu học , Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông tham gia các vòng thi IOE và Violympic.Công văn đã đưa ra các điểm lưu ý cho cuộc thi này

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Trưởng phòng GDĐT các huyện (thành phố).

-------------------Đọc tiếp tại đây ----------------
 
Toán 5 - Tiết 20 - Inversely Proportional Solving Problems Lesson PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 20 - Luyện tập chung   Inversely Proportional Solving Problems Lesson.

The bakery will use 20 sacks of flour preparing for a banquet. They have 8 sacks in stock.The flour comes in containers of 4 sacks each. How many containers must the bakery order?
Think: What is the "hidden question"?
Decide:How many sacks of flour does the bakery need?
Work: 20 - 8 = 12 sacks needed
Then answer the main question: How many containers must the bakery order?
12 ÷ 4  = 3 containers

_________Đọc tiếp _____________
 
Toán 5 - Tiết 19 - Solving Directly Proportional Inversely Proportional PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết  19  - Luyện tập về Giải toán quan hệ tỉ lệ Practice Problem Solving Directly Proportional Inversely Proportional  .

In mathematics, two variables are 'proportional to one another' if a change in one of the variables is always accompanied by a change in the other variable. There are two types of proportional change: 'direct' and 'inverse'. When two variables are in 'direct proportion to one another' , they increase or decrease at the same rate.

_________Đọc tiếp _____________
 
Toán 5 - Tiết 18 - Problem Solving Inversely Proportional Steps PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 18 - Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)  Problem Solving Inversely Proportional Steps  .

In our first example we had 9 cans of paint in a ratio of blue to red of 5:3. What would we need if we doubled the amount of paint in direct proportion?
We would double the amount of blue paint.    5 x 2 = 10
We would double the amount of red paint.    3 x 2 = 6
We would need 10 cans of blue and 6 cans of red paint.
Here are some more examples of the types of problems that can be solved using direct proportion.

_________Đọc tiếp _____________
 
Toán 5 - Tiết 17 - Problem Solving Directly Proportional Steps PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 17 - Luyện tập  về giải toán Problem Solving Directly Proportional Steps 

In our first example we had 9 cans of paint in a ratio of blue to red of 5:3. What would we need if we doubled the amount of paint in direct proportion?
We would double the amount of blue paint.    5 x 2 = 10
We would double the amount of red paint.    3 x 2 = 6
We would need 10 cans of blue and 6 cans of red paint.
Here are some more examples of the types of problems that can be solved using direct proportion.

_________Đọc tiếp _____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 157
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image