Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 4 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 4 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 4 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 - Bài 2: Matching
1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house
6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream
a. con gái b. uống c. sư tử d. đèn bàn e. gà
f. gấu g. con lăn h. kem i. viết j. ngôi nhà

_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 3 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 3 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 3 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 - Bài 2: Matching
1. write           2. Teddy bear           3. lion          4. chicken           5. house
6. girl            7. drink              8. yo-yo            9. lamp            10. ice cream
a. con gái        b. uống          c. sư tử             d. đèn bàn          e. gà
f. gấu           g. con lăn           h. kem             i. viết             j. ngôi nhà

_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 2 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 2 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 2 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 - Bài 3: Matching
1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen
6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange
a. giáo viên b. cửa sổ c. con diều d. quyển sách e. cây bút
f. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi

_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 1 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 1 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 cấp trường năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 - Bài 3: Matching
1. Notebook         2. book           3. question          4. kite          5. pen
6. sofa                  7. teacher        8. window          9. house       10. orange
a. giáo viên           b. cửa sổ           c. con diều          d. quyển sách        e. cây bút
f. ngôi nhà           g. quyển tập         h. trái cam           i. ghế đệm         j. câu hỏi

_________Click here to down load _____________
 
Tổng hợp bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 năm 2015 PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng cấp trường Lớp 4 năm 2015-  ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 cấp trường năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4  - 2015 - The Olympic English Contest Online - Grade 4 - Round 23 - in Primary School in January 2015, the Department of Education and Training held a closing and awarding ceremony of the 2015-2016 English Olympic Contest.

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 175
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image