Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 1 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 4 Vòng 1 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình; Câu hỏi 1: Tiếng "ăn" có cấu tạo gồm những bộ phận nào ?
a/ âm đầu, vần       ;       b/ âm chính     ;     c/ âm đệm     ;      d/ âm chính, thanh điệu
Câu hỏi 2: Trong tiếng "hoàng" có âm đệm nào ?
a/ h      ;       b/ a      ;       c/ o       ;      d/ ng
Câu hỏi 3: Trong câu "Tháp Mười đẹp nhất bông sen." có mấy tiếng ?
a/ tám      ;         b/ ba        ;        c/ chín      ;       d/ sáu

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Toán 5 - Tiết 122 - Bảng đơn vị đo thời gian - Convert a Time into a Decimal PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 123 - Cộng số đo thời gian- Adding times When converting time into a decimal, follow the steps below.
Step 1.  The hour becomes the whole number part of the decimal.
Step 2.  Take the number of minutes and multiply them by 60, then add on the number of seconds
Step 3.  Divide the number from Step 2 by 3600. This is the decimal part.
Step 4.  All you need to do now is to put your whole number part (the hour) with the decimal part from Step 3.

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Toán 5 - Tiết 123 - Cộng số đo thời gian - Adding times PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 123 - Cộng số đo thời gian- Adding times Bài giảng Toán 5 - Tiết 123 - Cộng số đo thời gian  - Adding times - Hôm nay em sẽ học tiết 123 ở sách Toán 5 trang 131
Đổi đơn vị đo thời gian.    Làm tốt Bài 1, Bài 2, Bài 3(a)
- Nắm chắc chắn cách Cộng số đo thời gian   (tr. 131)    
- Biếtchắc chắn quy trình Thực hiện phép cộng số đo thời gian.
- Vận dụng cộng số đo thời gian để  giải các bài toán đơn giản.làm tốt các Bài 1(dòng 1,2), Bài 2,

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 16 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Maths PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 16 vòng cấp Huyện Bảng A Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 11/03/2016 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

_______ Click here to download Free this Test____
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 15 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Maths PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 15 vòng cấp Huyện Bảng A  Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 04/03/2016 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

_______ Click here to download Free this Test____
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 189
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image