Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Bài giảng Toán 5 - Tiết 50 Luyện tập PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 50 Luyện tập Bài giảng Toán 5 - Tiết 50 Luyện tập - Hôm nay em sẽ học tiết 50 ở sách Toán 5 trang 52
Sau bài học các em cần đạt được:
- Nắm rõ cách Tính tổng nhiều số thập phân, tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Thành thạo So sánh các số thập phân, giải bài toán với các số thập phân. Bài 1, bài 2(a,b), bài 3(cột 1), bài 4.

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 49 Tổng nhiều số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 49 Tổng nhiều số thập phân Bài giảng Toán 5 - Tiết 49 Tổng nhiều số thập phân  - Hôm nay em sẽ học tiết 49 ở sách Toán 5 trang 51
Sau bài học các em cần đạt được:
- Biết cách tính tổng nhiều số thập phân.
- Nắm rõ tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
- Biết cách  vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.     ở Bài 1(a,b), Bài 2, Bài 3(a,c),

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Click here to down load _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 48 Cộng hai số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 48 Cộng hai số thập phân Bài giảng Toán 5 - Tiết 48 Cộng hai số thập phân - Hôm nay em sẽ học tiết 48 ở sách Toán 5 trang 49
Sau bài học các em cần đạt được:
- Biết cách cộng hai số thập phân.
- Thành thạo Giải bài toán với phép cộng các số thập phân. ở Bài 1(a,b), Bài 2(a,b), Bài 3,

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 46 Luyện tập chung PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 46 Luyện tập chung Bài giảng Toán 5 - Tiết 46 Luyện tập chung -  Hôm nay em sẽ học tiết 46 ở sách Toán 5 trang 48
Sau bài học các em cần đạt được:
- Biết cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
- Biết cách so sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.
- Thành thạo giải bài toán liên quan đến “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số” ở Bài 1, Bài 2, Bài 3,  Bài 4.

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng Toán Lớp 4 PDF Print E-mail

Bài giảng Toán Lớp 4

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 120
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image