Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Bài giảng Toán 5 - Tiết 53 Luyện tập Trừ hai số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 53 Luyện tập Trừ hai số thập phân

Bài giảng Toán 5 - Tiết 53 Luyện tập chung - Hôm nay em sẽ học tiết 52 ở sách Toán 5 trang 55
Sau bài học các em cần đạt được
-  Biết cách Cộng, trừ số thập phân.
- Thành thạo Tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Vận dụng t hành thạo tính chất của phép cộng, trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất.    Bài 1, Bài 2, Bài 3,

Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

 

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng toán lớp 3 PDF Print E-mail

Bài giảng toán lớp 3

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 50 Luyện tập PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 50 Luyện tập Bài giảng Toán 5 - Tiết 50 Luyện tập - Hôm nay em sẽ học tiết 50 ở sách Toán 5 trang 52
Sau bài học các em cần đạt được:
- Nắm rõ cách Tính tổng nhiều số thập phân, tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Thành thạo So sánh các số thập phân, giải bài toán với các số thập phân. Bài 1, bài 2(a,b), bài 3(cột 1), bài 4.

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 49 Tổng nhiều số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 49 Tổng nhiều số thập phân Bài giảng Toán 5 - Tiết 49 Tổng nhiều số thập phân  - Hôm nay em sẽ học tiết 49 ở sách Toán 5 trang 51
Sau bài học các em cần đạt được:
- Biết cách tính tổng nhiều số thập phân.
- Nắm rõ tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
- Biết cách  vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.     ở Bài 1(a,b), Bài 2, Bài 3(a,c),

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Click here to down load _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 48 Cộng hai số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 48 Cộng hai số thập phân Bài giảng Toán 5 - Tiết 48 Cộng hai số thập phân - Hôm nay em sẽ học tiết 48 ở sách Toán 5 trang 49
Sau bài học các em cần đạt được:
- Biết cách cộng hai số thập phân.
- Thành thạo Giải bài toán với phép cộng các số thập phân. ở Bài 1(a,b), Bài 2(a,b), Bài 3,

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________________Xem chi tiết_____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 120
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image