Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Bài giảng Toán 5 - Tiết 62 Luyện tập cộng, trừ, nhân các số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 62 Luyện tập  cộng, trừ, nhân các số thập phân

Bài giảng Toán 5 - Tiết 62 Luyện tập  cộng, trừ, nhân các số thập phân - Hôm nay em sẽ học tiết 62 ở sách Toán 5 trang 61
Sau bài học các em cần đạt được:
- Thành thạo Thực hiện phép cộng, trừ, nhân các số thập phân.
- Luyện kĩ năng Nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân.    Bài 1, Bài 2,   Bài 4(a).

Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

 

 

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 51 Luyện tập tính tổng nhiều số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 51 Luyện tập tính tổng nhiều số thập phân Bài giảng Toán 5 - Tiết 51 Luyện tập - Hôm nay em sẽ học tiết 51 ở sách Toán 5 trang 52
Sau bài học các em cần đạt được:
- Nắm rõ cách Tính tổng nhiều số thập phân, tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Thành thạo So sánh các số thập phân, giải bài toán với các số thập phân. Bài 1, bài 2(a,b), bài 3(cột 1), bài 4.

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 60 Luyện tập chung PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 60 Luyện tập chung

Bài giảng Toán 5 - Tiết 60 Luyện tập chung - Hôm nay em sẽ học tiết 60 ở sách Toán 5 trang 61
Sau bài học các em cần đạt được:
- Thành thạo Thực hiện phép cộng, trừ, nhân các số thập phân.
- Luyện kĩ năng Nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân.    Bài 1, Bài 2,   Bài 4(a).

Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

 

 

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 59 Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 59 Luyện tập nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …

Bài giảng Toán 5 - Tiết 59 Luyện tập - Hôm nay em sẽ học tiết 59 ở sách Toán 5 trang 61
Sau bài học các em cần đạt được:
- Luyện kĩ năng Nhân một số thập phân với một số thập phân.
- Thành thạo Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính.    Bài 1, Bài 2,

Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

 

Read more...
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 58 Nhân một số thập phân với một số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 58 Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài giảng Toán 5 - Tiết 58 Luyện tập - Hôm nay em sẽ học tiết 57 ở sách Toán 5 trang 60
- Luyện kĩ năng nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …    Bài 1,

Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________________Xem chi tiết_____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 148
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image