Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 16 năm 2016 PDF Print E-mail

HHướng dẫn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 16Đây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 16 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối kết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình; Trong bài thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 16 Năm học 2015 - 2016 này các em cần nắm chắc Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ    - Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản (ND Ghi nhớ).- Biết phân tích cấu tạo của câu ghép ; thêm được một vế câu ghép để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản; biết xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 15 năm 2016 PDF Print E-mail

HHướng dẫn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 15Đây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 15 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình;

Mẹ hát con khen hay., Ba chìm bảy nổi., Lọt sàng xuống nia.
Phú quý sinh lễ nghĩa., Làm phúc phải tội., Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Nước chảy đá mòn. Mặt búng ra sữa. Đem cọn bỏ chợ., Mẹ còn là cả trời hoa; cha còn là cả một tòa kim cương.

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 14 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 14 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình;- Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của .
- Nhận biết được một số từ hoặc cặp quan hệ từ thông dụng chỉ nguyên nhân – kết quả.
- Tìm được vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu ; thay đổi vị trí của các vế câu để tạo ra một câu ghép mới ; chọn được quan hệ từ thích hợp ; biết thêm vế câu tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân –kết quả .

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. thi Hội, thi Đình; Trong bài thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 13 Năm học 2015 - 2016 này các em cần nắm chắc - Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ    
-Hiểu thế nào là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ (ND Ghi nhớ).
-Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu và hiểu tác dụng của việc thay thế đó (làm được 2 BT ở mục III).
-Biết một số từ liên quan đến Truyền thống dân tộc.

____________Click her to read more and Free Download___________
 
Thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 12 năm 2016 PDF Print E-mail

Hướng dẫn tạo tài khoản thi Trạng Nguyên Tiếng ViệtĐây là bài Hướng dẫn thi Trạng nguyên Tiếng Việt Lớp 5 Vòng 12 Năm học 2015 - 2016 do Hội đồng Đội Trung ương phối khết hợp với Vụ Tiểu học tổ chức. Câu hỏi 7: Từ "công" trong câu: "Của một đồng công một nén" có nghĩa là gì ?
a/ công việc      ;         b/ sức lao động       ;        c/ thiên vị        ;         d/ công cộng
Câu hỏi 8: Trong các từ sau, từ nào có từ "công" không được dùng với nghĩa "không thiên vị"
a/ công bằng        ;         b/ công tâm       ;        c/ công lý       ;          d/ công chúng
Câu hỏi 9: Trong các từ sau, từ nào có từ "công" không được dùng với nghĩa là "lao động" ?
a/ công cộng       ;          b/ bãi công        ;         c/ đình công       ;         d/ gia công

____________Click her to read more and Free Download___________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 187
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image