Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
200 Câu IOE Tiếng Anh trên Internet Vòng huyện - 2013 PDF Print E-mail

200 câu hỏi thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 9 vòng huyện -Thi IOE cấp huyện là thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp huyện Nên xem lại các tổng kết ngữ pháp sau mỗi bài. Các em hãy lập một tài khoản mới để làm luyện nhiều lần cho thành thạo. Hãy nhớ rằng phải có kĩ thuật  làm bài 200 câu hỏi đó nhưng có những câu em rất dễ ăn điểm đan xen nhau. Hãy nhấp chuột nhanh bỏqua những câu mà em chưa chắc chắn. Nhấp vào những câu tiếp theo.

__________________________>>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 - Vòng 19 - Năm học 2013- 2014 PDF Print E-mail

Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 - Vòng 19 -The Olympic English Contest Online - Grade 7 - Round 19 - in Secondary School - Thưa thầy cô , đây là đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng của lớp 7 vòng 19 và đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 số 19 -
Liz has just come back from her (1)…..........…….in Nha Trang. It was really wonderful. She had a lot of (2)…….........….. For Liz, the people in Nha Trang were friendly and the food was delicious. But she thought that most things there weren’t cheap.

__________________________>>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 - Vòng 13 - Năm học 2013- 2014 PDF Print E-mail

Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 - Vòng 13 -The Olympic English Contest Online - Grade 7 - Round 13 - in Secondary School - Thưa thầy cô , đây là đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng của lớp 7 vòng 13 và đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 số 13 -
I am Hoa. I live in Hanoi. It is a very beautiful city on the bank of the Red  River. Thang Long bridge is the longest one in Hanoi. Hanoi has lots of lakes and parks. We often go to the parks and the zoos on Sunday. The parks in Hanoi have lots of trees. They are very big and green.

--->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 - Vòng 15 - Năm học 2013- 2014 PDF Print E-mail

Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 - Vòng 15 -The Olympic English Contest Online - Grade 7 - Round 15 - in Secondary School - Thưa thầy cô , đây là đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng của lớp 7 vòng 15 và đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 số 15 - Mời thầy cô nhấn vài và tải về . - Our school(1)............ a lot of clubs and I belong to( 2)............of them: the drama group and( 3)............. folk music club. In each( 4)................, you can find the same types of people.

__________________________>>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 - Vòng 14 - Năm học 2013- 2014 PDF Print E-mail

Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 7 - Vòng 14 -The Olympic English Contest Online - Grade 7 - Round 14 - in Secondary School - Thưa thầy cô , đây là đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng của lớp 7 vòng 14 và đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 số 14 - Mời thầy cô nhấn vài và tải về . - Our school(1)............ a lot of clubs and I belong to( 2)............of them: the drama group and( 3)............. folk music club. In each( 4)................, you can find the same types of people.

__________________________>>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 60 of 129
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image