Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 11 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 11 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 09/01/2014 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - -- Em cần  củng cố vững chắc các khái niệm:
+ Phân thức đại số
+ Hai phân thức bằng nhau
+ Phân thức đối
+ Phân thức nghịch đảo
+ Biểu thức hữu tỉ
+ Tìm đ/k của biến để giá trị của phân thức được xác định

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 10 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 10 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 25/12/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - - Em cần có khái niệm về biểu thức hữu tỉ, biết rằng mỗi phân thức và mỗi đa thức đều là những biểu thức hữu tỉ
- Em cần biết cách biểu diễn 1 biểu thức hữu tỉ dưới dạng 1 dãy những phép toán trên những phân thức và hiểu rằng biễn đổi một biểu thức hữu tỉ là thực hiện các phép toán trong biểu thức để biến nó thành 1 phân thức đại số
- Em cần  có kĩ năng thực hiện thành thạo các phép toán trên các phân thức đại số

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 9 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 9 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 19/12/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - -- Các em nắm vững và vận dụng được quy tắc rút gọn phân thức
- Các em  bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu
- Các em nắm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức
- Các em  hiểu rõ được quy tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản của phân thức, nắm vững và vận dụng tốt quy tắc này.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 1 - Vòng 4 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 4- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: The seven stages of teaching these numbers are: - Counting up to 10. 1; 2; ... ; 9; 10
- Counting down from 10 to 1. 10; 9; 8;  7; ....-  Counting things: 4 flowers, 5 fishes, 6 cars, 7 plane tickets -  Understanding and responding to spoken random numbers between 1 and 10

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 8 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 8 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 05/12/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - - Các em biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử. Nhận biết được nhân tử chung trong trường hợp có những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập được mẫu thức chung
- Các em nắm được quy trình quy đồng mẫu thức....

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 60 of 147
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image