Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 13 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 13 Năm học 2013 -2014 ra ngày 11/02/2014 - Thứ 3. Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 13 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- -  Biết làm tính cộng  ( không nhớ ) trong phạm vi 20 ; biết cộng nhẩm  14+3
-  Biết làm các phép trừ ( không nhớ )  trong phạm vi 20 ; biết trừ nhẩm dạng 17-3

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 12 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 12 Năm học 2013 -2014 ra ngày  11/02/2014 - Thứ 3. Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 12 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- -  Nhận biết được mỗi số 13 , 14 , 15  gồm một chục và một số đơn vị ( 3 , 4 , 5 ) ; biết đọc , viết các số
-  Nhận biết được mỗi số 16, 17 , 18 , 19 gồm một chục và một số đơn vị ( 6, 7 , 8 , 9 ) ; biết đọc , viết các số đó ; điền được các số 11,12,13,14,15,16,17,18,19  trên các tia số .

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 11 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 11 Năm học 2013 -2014 ra ngày  09/01/2014- Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 11 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- -  Nhận biết được điểm , đoạn thẳng ; đọc tên điểm , đoạn thẳng ; kẻ được đoạn thẳng .-  Có biểu tượng về “  dài hơn ”  “  Ngắn hơn ” có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 10 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 10 Năm học 2013 -2014 ra ngày 19/12/2013 – Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 10 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10 ; viết được các số theo thứ tự quy định ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán .-  Thực hiện được so sánh các số , biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 ; biết cộng , trừ các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 9 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 9 Năm học 2013 -2014 ra ngày  19/12/2013 – Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 9- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:-- -  Thực hiện được tính cộng trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
-  Làm được phép tính trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 60 of 144
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image