Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Toán 3 - Vòng 4 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 4 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Multiplication is a concept that requires some practice before it can be mastered. To make practicing more fun, throw in a dash of something new and grab the interests of the young learners. All you need is a deck of playing cards, some innovation and you are good to go! Multiplying Wins is guaranteed to make the concept a favorite among your students!

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 2 - Vòng 4 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 3 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Fact families are groups of addition and subtraction facts that include the same number, such as 15 plus 16, 15 plus 19, 15 plus 17, and so on. If a child learns that 5 plus 6 equals 11, they can grasp the idea that 5 plus 9 must equal 14 since the number 2 is one more than the number 1. Doubles are another fact family and include equations such as 9 plus 9 and 7 plus 7.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 1 - Vòng 4 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 4- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: The seven stages of teaching these numbers are: - Counting up to 10. 1; 2; ... ; 9; 10
- Counting down from 10 to 1. 10; 9; 8;  7; ....-  Counting things: 4 flowers, 5 fishes, 6 cars, 7 plane tickets -  Understanding and responding to spoken random numbers between 1 and 10

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 8 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 8 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 05/12/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - - Các em biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử. Nhận biết được nhân tử chung trong trường hợp có những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập được mẫu thức chung
- Các em nắm được quy trình quy đồng mẫu thức....

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 7 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

The Violympic Math Contest Online - Grade 8 - Round 7th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 8 - Vòng 7. Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 7 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 07/11/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - Các em chắc chắn đã bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu- Các em chắc chắn đã biết vận dụng được t/c cơ bản để rút gọn phân thức

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 57 of 175
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image