Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải Đề thi Violympic Toán 4 - vòng 15 - Vòng huyện Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 15 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 10/2/2014 – Câu 2: Tìm tích của hai số tự nhiên biết, nếu tăng thừa số thứ nhất thêm 4 đơn vị vừa giữ nguyên thừa số thứ hai, thì tích tăng thêm 100 đơn vị, còn nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và giảm thừa số thứ hai đi 5 đơn vị thì tích giảm đi 180 đơn vị.

_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT_________________
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 14 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 14 Năm học 2013 -2014 ra ngày 11/02/2014 - Thứ 3. Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 14 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:--  Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn gồm các số ( điều đã biết ) . Điền đúng số , đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ .-  Biết xăng-ti mét là đơn vị đo độ dài , biết xăng-ti-mét viết tắt là cm ; biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo dộ dài đoạn thẳng .
-  Biết giải bài toán và trình bày bài giải ; biết thực hiện cộng ,trừ  các số đo độ dài .

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 13 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 13 Năm học 2013 -2014 ra ngày 11/02/2014 - Thứ 3. Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 13 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- -  Biết làm tính cộng  ( không nhớ ) trong phạm vi 20 ; biết cộng nhẩm  14+3
-  Biết làm các phép trừ ( không nhớ )  trong phạm vi 20 ; biết trừ nhẩm dạng 17-3

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 12 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 12 Năm học 2013 -2014 ra ngày  11/02/2014 - Thứ 3. Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 12 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- -  Nhận biết được mỗi số 13 , 14 , 15  gồm một chục và một số đơn vị ( 3 , 4 , 5 ) ; biết đọc , viết các số
-  Nhận biết được mỗi số 16, 17 , 18 , 19 gồm một chục và một số đơn vị ( 6, 7 , 8 , 9 ) ; biết đọc , viết các số đó ; điền được các số 11,12,13,14,15,16,17,18,19  trên các tia số .

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 11 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 11 Năm học 2013 -2014 ra ngày  09/01/2014- Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 11 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- -  Nhận biết được điểm , đoạn thẳng ; đọc tên điểm , đoạn thẳng ; kẻ được đoạn thẳng .-  Có biểu tượng về “  dài hơn ”  “  Ngắn hơn ” có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 56 of 140
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image