Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu PDF Print E-mail

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


*.Khi đã tìm được một số nên hướng dẫn học sinh biết lấy Tổng trừ đi số vừa tìm được để được số kia.

*.Và ta nên hướng dẫn học sinh tìm 2 lần số bé trước bằng Tổng trừ đi Hiệu. Như thế sẽ thuận tiện hơn khi các em gặp trường hợp tìm 3; 4… số khi biết Tổng và các Hiệu của chúng.

____________________>>>>>Nhấn vào đây để xem tiếp<<<<___________________
 
Bài tập về toán trung bình cộng ở tiểu học PDF Print E-mail

Bài tập về toán trung bình cộng ở tiểu học

 

Muốn tính trung bình cộng của nhiều số ta lấy tổng các số đó chia cho số các số hạng.

a/. Muốn tính tổng các số đó ta lấy trung bình cộng của chúng nhân với số các số hạng.
b/. Trung bình cộng của dãy số cách đều chính là trung bình cộng của số đầu và số cuối. Nếu dãy số có số lẻ số hạng thì trung bình cộng chính là số ở giữa.
c/. Nếu 1 trong 2 số lớn hơn trung bình cộng của chúng a đơn vị thì số đó lớn hơn số còn lại  a x 2 đơn vị.
d/. Một số lớn hơn trung bình cộng của các số  a đơn vị thì tổng của các số còn lại thiếu  a đơn vị. Để tính trung bình cộng chung ta lấy tổng các số còn lại cộng với   a đơn vị rồi chia cho số số hạng còn lại.

____________________>>>>>Nhấn vào đây để xem tiếp<<<<___________________
 
Chủ đề số thập phân PDF Print E-mail
Chủ đề số thập phân

Số thập phân gồm có hai phần: Phần nguyênphần thập phân. Phần nguyên ở bên trái còn phần thập phân ở bên phải dấu phẩy.
____________________Nhấn vào đây để xem tiếp________________
 
Bài tập về phân số PDF Print E-mail

Bài tập về phân số


Phân số ¾  có tử số là 3 và mẫu số là 4.
-Mẫu số chỉ số phần bằng nhau của đơn vị.
-Tử số chỉ số phần có được.
Ví dụ:    Phân số 3/8, cho ta biết đơn vị được chia ra làm 8 phần bằng nhau thì ta có 3 phần.

____________________Nhấn vào đây để xem tiếp________________
 
Cách giải bài toán tính nhanh ở tiểu học PDF Print E-mail

Cách giải bài toán tính nhanh ở tiểu học

A.Tính tổng nhiều số:  Chú ý những cặp số hạng có tổng tròn chục, tròn trăm, … Dùng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp trong phép cộng để sắp xếp một cách hợp lí.

____________________Nhấn vào đây để xem tiếp________________
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>

Page 41 of 132
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image