Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Toán 5 - Vòng 2 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 2 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/9/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 5 vòng 2 - Năm học 2014 - 2015 . Trong năm học này , 2014 - 2015, Ban tổ chức có thay đổi các dạng đề thi sao cho sát với trình độ học sinh hơn, phù hợp với Thông tư 30 - thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học. Không có nhiều dạng bài khó đánh đố, nhưng vẫn có những bài đòi hỏi suy luận lô - gic, tư duy cao. Thầy cô và các bạn nhớ rằng . Đây không chỉ là sân chơi bình dân cho mọi học sinh yêu toán trong cả nước mà nó còn là sân chơi chọn lọc nhân tài, Math Talent Student .

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 5 - Vòng 1 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 1 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 05/9/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 5 vòng 1 - Năm học 2014 - 2015 . Trong năm học này , 2014 - 2015, Ban tổ chức có  thay đổi các dạng đề thi sao cho sát với trình độ học sinh hơn, phù hợp với Thông tư 30 - thay đổi cách đánh giá học  sinh tiểu học. Không có nhiều dạng bài khó đánh đố, nhưng vẫn có những bài đòi hỏi suy luận lô - gic, tư duy cao. Thầy cô và các bạn nhớ rằng . Đây không chỉ là sân chơi bình dân cho mọi học sinh yêu toán trong cả nước  mà nó còn là sân chơi chọn lọc nhân tài, Math Talent Student .

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 2 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 2 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/9/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 4 vòng 2 - Năm học 2014 - 2015

The length of a rectangle is two times its width. If the perimeter of the rectangle is 48 what is its area?
Formula for Perimeter is  P = 2 x (L + W).
Let x be the Width and 3x be the Length. Set uo the equation as 48 = 2(x + 3x);
rewrite as 48 = 2(4x); rewrite as 48 = 8x. Divide both sides of the equation by 8 to find the value of x: 48/8 = 8x/8; answer is 6 = x. The width is 6 and the length is 18 (3x).
Formula for Area is A = L * W. Multiply 18 by 6 to find the Area: (A = 108 sq units)

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 1 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 1 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 05/9/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 4 vòng 1 - Năm học 2014 - 2015

Addition and multiplication are often referred to as binary operations. We can operate on only two numbers at a time. For example, (2+ 3, 9 x 8). If a computation involves three addends, we first add two of the numbers and then add the third to the previous sum. For example, (2+3) +4 = 2+ (3+4) or (a + b) + c = a + (b + c) for all numbers a, b, and c.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 3 - Vòng 2 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 2 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Students will work comfortably and confidently within the real number system and its operations. They will make comparisons, recognize patterns, and use multiple representations of the same number. Student will be familiar with characteristic of operation and numbers and properties of rational numbers. Students will recognize applications of commutativity and associativity.

5 x 8 = 5 x 8 + 8; 4 x 7 = 5 x 7 - 7; 8 x 6 = 8 x 5 + 6; 7 x 6 = 7 x 5 + 7; 9 x 7 = 10 x 7 -7

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>

Page 41 of 155
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image