Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 13 PDF Print E-mail

Violympic Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 13 -Thưa thầy cô và các em! Đây là đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 2. Để làm tốt đề thi Vòng 13 - Toán lớp 2 này, các em cần chú ý - Thưa thầy cô và các em! - Biết tính giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính.
- Biết giải toán với các số có kèm đơn vị cm
- Nhận biết một ngày có 24 giờ, 24 giờ trong ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 12 PDF Print E-mail

Violympic Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 12 -Thưa thầy cô và các em! Đây là đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 2. Để làm tốt đề thi Vòng 12 - Toán lớp 2 này, các em cần chú ý - Thưa thầy cô và các em! - Biết tính giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính.
- Biết giải toán với các số có kèm đơn vị cm
- Nhận biết một ngày có 24 giờ, 24 giờ trong ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

--->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề thi Violympic Toán Lớp 3 - Vòng 11 Năm học - 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 11 Năm học 2013 -2014 - ra ngày 09/01/2014. Thiviolympic.com xin nhắc các em nội dung trong tâm kiến thức trong về các dạng bài trong lớp 3 vòng 11 như sau:T
- Các em nhớ lại cách nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng tính đã học; bảng chia 6,. 7, 8, 9.- Em chắc chắn về kĩ năng  nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số (có nhớ 1 lần), chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư).

--->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề thi Violympic Toán Lớp 3 - Vòng 10 Năm học - 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 10  Năm học 2013 -2014 - ra ngày 26/12/213. Thiviolympic.com xin nhắc các em nội dung trong tâm kiến thức trong về các dạng bài trong lớp 3 vòng 10  như sau: - Em nhớ lại cách làm tính nhân, tính chia (bước đầu làm quen với cách viết gọn) và giải toán có hai phép tính. Biết làm tính và giải toán có hai phép tính. Và phải nắm chắc được cách  tính giá trị của biểu thức các dạng: chỉ có phép cộng, phép trừ; chỉ có phép nhân, phép chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia. Và có dấu ngoặc () và ghi nhớ qui tắc tính giá trị của biểu thức dạng này.
- Áp dụng được việc tính giá trị của biểu thức vào dạng bài tập điền dấu "=", "<", ">".

--->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề thi Violympic Toán Lớp 3 - Vòng 9 Năm học - 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 9 Năm học 2013 -2014 - ra ngày 19/12/213 . Thiviolympic.com xin nhắc các em nội dung trong tâm kiến thức trong  về các dạng bài trong lớp 3 vòng 9 như sau: Em củng cố lại cách đặt tính và tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (có dư ở các lượt chia). Em nhớ lại cách đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư). Em phải nắm chắc được cách  tính giá trị của biểu thức các dạng: chỉ có phép cộng, phép trừ; chỉ có phép nhân, phép chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia. Và có dấu ngoặc () và ghi nhớ qui tắc tính giá trị của biểu thức dạng này.

--->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 38 of 139
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image