Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 11 - Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 11 Năm học 2013 -2014 ra ngày  09/01/2014- Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 11 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- -  Nhận biết được điểm , đoạn thẳng ; đọc tên điểm , đoạn thẳng ; kẻ được đoạn thẳng .-  Có biểu tượng về “  dài hơn ”  “  Ngắn hơn ” có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 10 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 10 Năm học 2013 -2014 ra ngày 19/12/2013 – Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 10 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:- Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10 ; viết được các số theo thứ tự quy định ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán .-  Thực hiện được so sánh các số , biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 ; biết cộng , trừ các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 9 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 9 Năm học 2013 -2014 ra ngày  19/12/2013 – Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 9- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:-- -  Thực hiện được tính cộng trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
-  Làm được phép tính trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 8 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 8 Năm học 2013 -2014 ra ngày  05/12/2013 – Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 8- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:--  Thuộc bảng trừ ; biết làm tính trừ trong phạm vi 8 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
-  Thực hiện được phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .

_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT_________________
 
Đề Thi Violympic Toán 1 - Vòng 7 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 7 Năm học 2013 -2014 ra ngày 21/11/2013 – Thứ 5 Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 7- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:--  Thuộc bảng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 6 , biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ .
-  Thuộc bảng cộng ; biết làm tính cộng trong phạm vi 7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
-  Thuộc bảng cộng ; biết làm tính cộng trong phạm vi 8 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ

-_______________________________-->>>....Nhấn vào đây để XEM CHI TIẾT.......---->>>
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 37 of 121
==========================================================

Sponsored links