Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Cách giải bài toán Vòi nước ở tiểu học PDF Print E-mail

Cách giải bài toán Vòi nước ở tiểu học

Bài 1:
Người ta mở 4 vòi nước chảy vào một bể bơi không có nước. Nếu chỉ mở vòi I,II và III thì hết 12 giờ. Nếu chỉ mở vòi II, III và IV thì hết 15 giờ. Nếu chỉ mở vòi I và IV thì hết 20 giờ. Hỏi mở cả 4 vòi thì sau mấy giờ thì đầy bể?

____________________>>>>>Nhấn vào đây để xem tiếp<<<<___________________
 
Cách giải bài toán tính tuổi tính ngày PDF Print E-mail

Cách giải bài toán tính tuổi tính ngày

Bài 1:  
Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Ta xem:
Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
…2 phần…

____________________>>>>>Nhấn vào đây để xem tiếp<<<<___________________
 
Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi: Giả thiết tạm PDF Print E-mail

 

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi: Giả thiết tạm

Bài 1:

Vừa gà vừa chó 36 con.
Bó lại cho tròn đếm đủ 100 chân.
Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con chó?

 

____________________>>>>>Nhấn vào đây để xem tiếp<<<<___________________
 
Bài tập chuyển động đều và tỉ lệ thuận nghịch PDF Print E-mail

Bài tập chuyển động đều và tỉ lệ thuận nghịch

 

 

*. Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian.          S = vxt               
*. Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian.               v = S : t
*. Thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc.              t = S : v.

____________________>>>>>Nhấn vào đây để xem tiếp<<<<___________________
 
Bài tập về tỉ số phần trăm PDF Print E-mail

Bài tập về tỉ số phần trăm

Tỉ số phần trăm của A đối với B là tỉ số của A đối với B được viết dưới dạng có mẫu số bằng 100 (hay dùng kí hiệu %).

____________________>>>>>Nhấn vào đây để xem tiếp<<<<___________________
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 37 of 129
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image