Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 9 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 9 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 19/12/2013 Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 17 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau:- Kĩ  năng  thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.
- Kĩ  năng  Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư).- Kĩ  năng  chia cho số có ba chữ số.
- Kĩ  năng  vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5. Nhận biết được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản.

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 8 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 8 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 05/12/2013 - Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 15 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau: - Kĩ  năng  chia một tổng cho một số,  một hiệu cho một số.
- Bước đầu biết vận dụng tính chất chia một tổng cho một số trong thực hành tính.Thực hiện được phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số (chia hết, chia có dư).
- Kĩ  năng Thực hiện phép chia số có ba, bốn chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư). Thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư).

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 6 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 6 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 07/11/2013.Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 11 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau: - Kĩ năng Giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó liên quan đến hình chữ nhật.- Kĩ năng Đọc, viết, so sánh  số tự nhiên; hàng và lớp. - Đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến sáu chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp. - Chuyển đổi số đo thời gian đã học; chuyển đổi thực hiện phép tính với số đo khối lượng. - Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù; hai đường thẳng song song, vuông góc; tính chu vi, diện tích  hình chữ nhật, hình vuông. - Giải bài toán Tìm số trung bình cộng, Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 7 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 7 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 21/11/2013 - Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 13 , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau: - Kĩ  năng  thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một số. - Kĩ  năng thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số.
- Kĩ  năng giải bài toán và tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số.
- Biết công thức tính (bằng chữ) và tính được diện tích hình chữ nhật.
- Kĩ  năng Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng; diện tích (cm2, dm2, m2).

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - vòng 5 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 5 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 24/10/2013 - Giới hạn chương trình Toán 4 đến Tuần 10  , do vậy đề thi tập trung vào các kĩ năng sau:- Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ và biết cách thử lại phép cộng, phép trừ.- Kĩ năng tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ.
- Kĩ năng tính giá trị một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ, ba chữ.
- Kĩ năng sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong thực hành tính.
- Kĩ năng tính nhanh vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng.

_____________Nhấn vào đây xem tiếp_______________
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 37 of 144
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image