Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Toán 5 - Tiết 30 Luyện tập chung Difficult to Work with fractions PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 30 - Luyện tập chung Difficult to Work with fractions Working with fractions can be difficult for students, because they may have a hard time relating their understanding of operations with whole numbers to operations with fractions. Students have learned that addition can be thought of as joining two or more groups, or sets, to form a new set. They have also learned to add units of like quantities, such as tens to tens, ones to ones, and so on. Addition of fractions should be an extension of these concepts. So, when students are trying to add  one-third and one-fourth, they will learn that they need to add “like” quantities.

_________Đọc tiếp _____________
 
Toán 5 - Tiết 29 Luyện tập chung How to find the area of a rectangle PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 29  - LHow to find the area of a rectangle Example 2: A rectangle has a length of 9  centimeters and a width of 5 centimeters. Find the area.
Solution:     A = L x W
A = (9 cm) · (5 cm) = 45 cm2
In Examples 1 and 2, we found the area given the dimensions of the rectangle. Let's look at some examples in which we are given the area of the rectangle, and are asked to work backwards to find the missing dimension.

_________Đọc tiếp _____________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 3 Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 28/09/2015 - Thứ hai TTrong vòng thi này các em cần :
- Các em cần nắm được  khái niệm về llàm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn. Nắm vững và vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
- Các em cần thành thạo   kĩ năng làm tròn số, vận dụng tốt các quy ước làm tròn số vào đời sống hàng ngày.

_________Đọc tiếp _____________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 1 Năm học 2015 - 2016 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 1 Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 05/09/2015 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : - Trong vòng thi này các em cần :+ Học sinh nắm  chắc được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, qua đó đó biết vận dụng so sánh các số hữu tỉ
+ Học sinh nắm  chắc được quy tắc nhân chia các số hữu tỉ và học sinh hiểu khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ
+ Học sinh nắm  chắc đượckhái niệm tuyệt đối của một số hữu tỉ và làm tốt các phép tính với các số thập phân

_________Đọc tiếp _____________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 2 Năm học 2015 - 2016 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 2 Năm học 2015 -2016 -Ra ngày 11/09/2015 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : - Các em cần nắm được khái niệm về llàm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn. Nắm vững và vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
- Các em cần thành thạo kĩ năng làm tròn số, vận dụng tốt các quy ước làm tròn số vào đời sống hàng ngày.
- Các em cần nắm được khái niệm số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm.
- Các em cần thành thạo kĩ năng Khai căn bậc hai của một số chính phương

_________Đọc tiếp _____________
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 33 of 120
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image