Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đăng ký thi cấp quốc gia Cuộc thi Giải Toán qua Internet 2015 PDF Print E-mail
Đăng ký thi cấp quốc gia Cuộc thi Giải Toán qua Internet ngày 10/04/2015

- Tỉnh nào tổ chức cho học sinh tham gia vòng thi cấp quốc gia thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền, Sở GDĐT đăng ký danh sách học sinh của tỉnh được dự thi vòng thi cấp quốc gia với ban tổ chức cấp quốc gia.

- Nếu tỉnh không tổ chức vòng thi cấp quốc gia thì Sở GDĐT hướng dẫn các trường tổ chức cho học sinh có đủ điều kiện dự thi vòng thi cấp quốc gia dự thi ngay tại trường mà học sinh học.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Thi Giao thông thông minh Tiểu học Quý II Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Giao thông Thông minh - Quý II Năm học 2014 -2015
Chào các bạn . Đây là bài hướng dẫn thi Giao thông thông minh Quý II dành cho học sinh tiểu học. Trong vòng thi này có nhiều câu khá khó , liên quan quá nhiều đến luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Để làm tốt vòng thi này đòi hỏi học sinh phải được học nhiều , đọc nhiều thì mới hoàn thành 30 câu hỏi được. Thiviolympic.com thiết nghĩ hình như ban tổ chức đang đánh đố học sinh, làm cho học sinh nản lòng , nhụt trí với cuộc thi này. Các câu hỏi quá tầm các em sẽ dẫn đến đi sai mục đích tuyên truyền an toàn giao thông đến cho trẻ tiểu học. Biết rằng các câu hỏi này các em cần luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần để giúp các em vượt qua

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Toán Violympic Lớp 3 Vòng 16 Cấp huyện Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 16 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: The Multiplication Algorithm
Multiplication of a multidigit number by a one-digit number can be completed by using the Distributive Property with the expanded form of the multidigit number.
Distributive Property of Multiplication Over Additio When two addends are multiplied by a factor, the product is the same as if each addend were multiplied by the factor and the products were added.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán Violympic Lớp 2 cấp huyện Vòng 15 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 15 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài như sau: Câu hỏi 1: TOne reason why long division is difficult - Long division is an algorithm that repeats the basic steps of
1) Divide; 2) Multiply; 3) Subtract; 4) Drop down the next digit.

Step 1: Division is even in all the digits. Here, students practice just the dividing part.
Step 2: A remainder in the ones. Now, students practice the "multiply & subtract" part and connect that with finding the remainder.
Step 3: A remainder in the tens. Students now use the whole algorithm, including "dropping down the next digit", using 2-digit dividends.
Step 4: A remainder in any of the place values. Students practice the whole algorithm using longer dividends.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán Violympic Lớp 2 cấp huyện Vòng 16 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 16 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài như sau: Câu hỏi 1: Tính 100 – 56 – 9 =   Câu hỏi 2: Tính: 3 × 4 + 88 =  
Câu hỏi 3:
3dm 4cm =  cm Câu hỏi 4: Tính: 28 : 4 + 37 =  
Câu hỏi 5: Đườg gấp khúc ABCD có AB = 2dm; BC = 14cm; CD = 16cm.
Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là  dm.
Câu hỏi 6: Tìm y biết:                 y : 3 = 32 : 4  Câu hỏi 7: 5 × 8 – 17 = 81 –  ...

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 33 of 175
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image