Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Bài giảng Toán 5 - Tiết 35 Luyện tập PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 35 Luyện tập Bài giảng Toán 5 - Tiết 35 Luyện tập - Hôm nay em sẽ học tiết 35 ở sách Toán 5 trang 38
Sau bài học các em cần đạt được:
- Các em biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số.
- Và các em phải biết cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân.   
- Em phải đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân có trong phần luyện tập ở Bài 1, Bài 2(3 phân số thứ: 2,3,4), Bài 3.

_________Đọc tiếp _____________
 
Toán 5 - Tiết 34 Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 34  Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Bài giảng How to teach decimals for children Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là số thập phân.
Một số thập phân gồm hai phần:
+ Phần nguyên.
+ Phần thập phân.
+ Chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

_________Đọc tiếp _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 33 Khái niệm số thập phân ( tiếp theo) PDF Print E-mail

Bài giảng Lớp 5 - Tiết 33 Khái niệm số thập phân Bài giảng How to teach decimals for children Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là số thập phân.
Một số thập phân gồm hai phần:
+ Phần nguyên.
+ Phần thập phân.
+ Chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số bên phải dấu     phẩy thuộc về phần thập phân.

_________Đọc tiếp _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 32 How to teach decimals for children PDF Print E-mail

Bài giảng Lớp 5 - Tiết 32 Khái niệm số thập phân Bài giảng How to teach  decimals for children Step 1: -  Work with money - explain how the coins related to ones, tenths and hundredths. Note: Emphasize that the decimal part refers to a fraction of a whole dollar as opposed to a whole number of nickels, dimes, or quarters.
Step 2: -  Show that the decimal point always separates the ones and the tenths

_________Đọc tiếp _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 31 - Variations of Average Model PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 31 - Luyện tập chung về tính trung bình cộng Variations of Average Model Bài giảng Toán 5 - To find the average of 4 numbers. Add the 4 numbers together and divide the answer by 4. The following models showed 2 different ways to draw such models.
E.g. The average of 3 numbers is 50. Two of the numbers are 40 and 60. What is the third number?

_________Đọc tiếp _____________
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 32 of 120
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image