Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Toán 5 - Tiết 52 Trừ hai số thập phân Subtracting decimals PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 52 Trừ hai số thập phân Bài giảng Toán 5 - Tiết 52 Trừ hai số thập phân - Hôm nay em sẽ học tiết 51 ở sách Toán 5 trang 53
Sau bài học các em cần đạt được:
-  Thành thạo trừ hai số thập phân, vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế.     
Bài 1(a,b), bài 2(a,b), bài 3,

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________________Xem chi tiết_____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 45 Luyện tập chung PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 45 Luyện tập chung Bài giảng Toán 5 - Tiết 45 Luyện tập chung -  Hôm nay em sẽ học tiết 45 ở sách Toán 5 trang 48
Sau bài học các em cần đạt được:
Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dưới dạng số thập phân ở Bài 1, Bài 2,Bài 3,  Bài 4.

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Click here to down load _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 44 Luyện tập chung PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 44 Luyện tập chung - Total Revision Bài giảng Toán 5 - Tiết 44 Luyện tập chung -  Hôm nay em sẽ học tiết 44 ở sách Toán 5 trang 47
Sau bài học các em cần đạt được:
Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lương dưới dạng số thập phân ở Bài 1, Bài 2, Bài 3,

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Click here to down load _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 43 Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân PDF Print E-mail

Toán 5 - Tiết 43 Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Coverting area Units Bài giảng Toán 5 - Tiết 43 Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân -  Hôm nay em sẽ học tiết 43 ở sách Toán 5 trang 46
Sau bài học các em cần đạt được:
Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân ở Bài 1, Bài 2,

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Click here to down load _____________
 
Toán 5 - Tiết 42 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân PDF Print E-mail

Toán 5 - Tiết 42 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Bài giảng Toán 5 - Tiết 42 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân  -  Hôm nay em sẽ học tiết 42 ở sách Toán 5 trang 45
Sau bài học các em cần đạt được:
Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân  ở Bài 1, Bài 2 (a),Bài 3,

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 30 of 120
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image