Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Bài giảng Toán 5 - Tiết 38 Luyện tập PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 38 Luyện tập Bài giảng Toán 5 - Tiết 38 Luyện tập  - Revision -  Hôm nay em sẽ học tiết 37 ở sách Toán 5 trang 43
Sau bài học các em cần đạt được:
- Các em biết so sánh hai số thập phân.
- Các em nắm được cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ở  Bài 1, Bài 2, Bài 3,  Bài 4(a)

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Click here to down load _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 37 So sánh hai số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 37 So sánh hai số thập phân Bài giảng Toán 5 - Tiết 37 So sánh hai số thập phân -  Hôm nay em sẽ học tiết 37 ở sách Toán 5 trang 41
Sau bài học các em cần đạt được:
- Các em biết so sánh hai số thập phân.
- Và các em thành thạo sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.    Bài 1,
Bài 2.

_________Click here to down load _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 36 Số thập phân bằng nhau PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 36 Số thập phân bằng nhau Bài giảng Comparing Decimals Bài giảng Toán 5 - Tiết 36 Số thập phân bằng nhau - Hôm nay  các em sẽ học tiết 36 ở sách Toán 5 tr. 40. Sau khi học xong bài học này các em cần :

- Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.

- Các em chắc chắn hoàn thành Bài 1, Bài 2. ( dành cho nhóm học sinh mức 1).

- Và các em làm tiếp các bài tập còn lại ở SGk Toán 5 nhé. ( bài tập phát triển và nâng cao)

_________Click here to down load _____________
 
Bài giảng Toán 5 - Tiết 35 Luyện tập PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 35 Luyện tập Bài giảng Toán 5 - Tiết 35 Luyện tập - Hôm nay em sẽ học tiết 35 ở sách Toán 5 trang 38
Sau bài học các em cần đạt được:
- Các em biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số.
- Và các em phải biết cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân.   
- Em phải đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân có trong phần luyện tập ở Bài 1, Bài 2(3 phân số thứ: 2,3,4), Bài 3.

_________Đọc tiếp _____________
 
Toán 5 - Tiết 34 Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân PDF Print E-mail

Bài giảng Toán 5 - Tiết 34  Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân Bài giảng How to teach decimals for children Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là số thập phân.
Một số thập phân gồm hai phần:
+ Phần nguyên.
+ Phần thập phân.
+ Chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

_________Đọc tiếp _____________
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 30 of 119
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image