Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Thi IOE rất hay tại sao lại bỏ sân chơi này? PDF Print E-mail

Thi IOE rất hay tại sao lại bỏ sân chơi này? - Chỉ thị 5105 của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 3/11/2014 thì ngày 5/11, Sở GD-ĐT Nghệ An ban hành công văn về việc tổ chức Olympic tiếng Anh. Trong công văn này, Sở GD-ĐT Nghệ An hướng dẫn việc thành lập các đội tuyển dự thi cấp tỉnh, trong đó có tiểu học.

 

 

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 6 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 6 Năm học 2014 -2015 -Ra ngày 07/11/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : - Students simplify expressions before solving linear equations and inequalities in on variable, such as     3(2x 5) + 4( x ‐ 2 )= 12- Given a specific algebraic statement involving linear, quadratic, or absolute value expressions or equations or inequalities, students determine whether the statement is true sometimes, always, or never.deduction.
- Students solve multistep problems, including word problems, involving linear equations and linear inequalities in one variable and provide justification for each step.- Students understand the concepts of a relation and a function, determine whether a given relation defines a function, and give pertinent information about given relations and functions.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 5 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 5 Năm học 2014 -2015 -Ra ngày 24/10/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : - Students simplify expressions before solving linear equations and inequalities in on variable, such as  3(2x 5) + 4( x ‐ 2 )= 12 - Students identify and use the arithmetic properties of subsets of integers and rational, irrational, and real numbers, including closure properties for the four basic arithmetic
operations where applicable. - Students use properties of numbers to demonstrate whether assertions are true or false.
- Students understand and use such operations as taking opposite finding the reciprocal, taking a root, and raising to a fractional power.  They understand and use the rules of exponents.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 4 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 4 Năm học 2014 -2015 -Ra ngày 10/10/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : The algebraic identities we studied in algebra class allow us to reduce algebraic expressions (such as 10x+ 2yx+ 3y) to their simplest forms (9x+ 5y). TheBoolean identities can be used to simplify Boolean expressions in a similar fashion. We apply these identities in the following examples.
Problem1: Given the function F(x,y,z) = xyz+ xyz+ xz, we simplify as follows:
F(x,y,z)= xyz+ xyz+ xz
= xy(z+ z) + xz (Distributive)

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 3 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 3 Năm học 2014 -2015 -Ra ngày 26/09/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : - Các em cần nắm được  khái niệm về llàm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn. Nắm vững và vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
- Các em cần thành thạo   kĩ năng làm tròn số, vận dụng tốt các quy ước làm tròn số vào đời sống hàng ngày.
- Các em cần nắm được   khái niệm số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm.
- Các em cần thành thạo   kĩ năng  Khai căn bậc hai của một số chính phương

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 28 of 155
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image