Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giao thông thông minh Tiểu học Vòng 3 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Giao thông Thông minh  - Vòng 3 Năm học 2014 -2015 tiểu học - Câu 1: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?
Trả lời:
a. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.
b. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.
c. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giao thông thông minh Tiểu học Vòng 2 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Giao thông Thông minh  - Vòng 2 Năm học 2014 -2015 tiểu học - – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Gttm - Giao thông thông minh  Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5  vòng 2 - Năm học 2014 - 2015

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Violympic Toán 1 Cấp trường Vòng 12 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 12 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 12 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 19/1/2015 – Thứ Hai – rong vòng thi này các em đã học được các số từ 1 đến 10, các em biết đếm xuôi, đếm ngược, so sánh hai số trong phạm vi 10, Biết thực hiện cộng và trừ trong phạm vi 10. Giải một số bài toán thêm bớt cơ bản nhất ở dạng điền số. Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 1 vòng 11 - Năm học 2014 - 2015

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 1 - Vòng 11 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 11 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 11 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 05/1/2015 – Thứ Hai – rong vòng thi này các em đã học được các số từ 1 đến 10, các em biết đếm xuôi, đếm ngược, so sánh hai số trong phạm vi 10, Biết thực hiện cộng và trừ trong phạm vi 10. Giải một số bài toán thêm bớt cơ bản nhất ở dạng điền số. Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 1 vòng 11 - Năm học 2014 - 2015

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 1 - Vòng 10 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 10 - Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 10 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 22/12/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 1 vòng 10 - Năm học 2014 - 2015

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 141
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image