Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 8 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 8 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 05/12/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - - Các em biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các mẫu thức thành nhân tử. Nhận biết được nhân tử chung trong trường hợp có những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập được mẫu thức chung
- Các em nắm được quy trình quy đồng mẫu thức....

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 7 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

The Violympic Math Contest Online - Grade 8 - Round 7th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 8 - Vòng 7. Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 7 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 07/11/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - Các em chắc chắn đã bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu- Các em chắc chắn đã biết vận dụng được t/c cơ bản để rút gọn phân thức

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 6 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

The Violympic Math Contest Online - Grade 8 - Round 6th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 8 - Vòng 8. Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 8 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 07/11/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - Các em chắc chắn đã  hiểu rõ khái niệm phân thức đại số- Các em chắc chắn đã  có khái niệm về 2 phân thức bằng nhau để nắm vững tính chất cơ bản của phân thức- Các em chắc chắn đã nắm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 9 - Vòng 2 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

The Violympic Math Contest Online - Grade 9 - Round 2nd - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 9 - Vòng 2. Đây là Đề thi Violympic – Toán 9 - Vòng 2 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 26/09/2014 – Thứ 6 –- Trong vòng thi này chắc chắc các em vận dụng các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
- Các em có kỹ năng vận dụng các quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

Read more...
 
Đề thi Violympic Toán 9 - Vòng 3 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

The Violympic Math Contest Online - Grade 9 - Round 3rd - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 9 - Vòng 3. Đây là Đề thi Violympic – Toán 9 - Vòng 3 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 26/09/2014 – Thứ 6 –- Trong vòng thi này chắc chắc các em vận dụng các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu  thức. - Các em có  kỹ năng vận dụng các quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 22 of 140
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image