Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 8 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 8 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 8 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

Vòng 7: Bài 1: Matching

1. play chess 2. swim 3. pizza 4. water 5. parrot

6. eyes 7. dance 8. mouth 9. wash 10. gal

11. noisy 12. tiger 13. grass 14. jump

_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 7năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 7 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 7 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

Vòng 7: Bài 1: Matching

1. play chess           2. swim           3. pizza            4. water           5. parrot

6. eyes             7. dance            8. mouth           9. wash            10. gal

11. noisy           12. tiger            13. grass              14. jump

_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 6 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 6 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 6 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 - Bài 3: Leave me out
1. classruoom             2. liuke            3. heappy            4. sieng          5. baanana
6. calengder           7. tabole        8. priymary            9. schooll       10. mornieng

_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 5 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 5 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 5 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 - Bài 3: Leave me out
1. aunswer       2. pqink      3. numbwer        4. remembper     5. tosy
6. stutdent       7. candey      8. reaqd         9. broewn         10. caike

Read more...
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 4 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 4 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 4 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 - Bài 2: Matching
1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house
6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream
a. con gái b. uống c. sư tử d. đèn bàn e. gà
f. gấu g. con lăn h. kem i. viết j. ngôi nhà

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 22 of 189
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image