Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải toán Violympic Lớp 2 cấp huyện Vòng 15 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 15 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài như sau: Câu hỏi 1: TOne reason why long division is difficult - Long division is an algorithm that repeats the basic steps of
1) Divide; 2) Multiply; 3) Subtract; 4) Drop down the next digit.

Step 1: Division is even in all the digits. Here, students practice just the dividing part.
Step 2: A remainder in the ones. Now, students practice the "multiply & subtract" part and connect that with finding the remainder.
Step 3: A remainder in the tens. Students now use the whole algorithm, including "dropping down the next digit", using 2-digit dividends.
Step 4: A remainder in any of the place values. Students practice the whole algorithm using longer dividends.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán Violympic Lớp 2 cấp huyện Vòng 16 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 16 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài như sau: Câu hỏi 1: Tính 100 – 56 – 9 =   Câu hỏi 2: Tính: 3 × 4 + 88 =  
Câu hỏi 3:
3dm 4cm =  cm Câu hỏi 4: Tính: 28 : 4 + 37 =  
Câu hỏi 5: Đườg gấp khúc ABCD có AB = 2dm; BC = 14cm; CD = 16cm.
Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD là  dm.
Câu hỏi 6: Tìm y biết:                 y : 3 = 32 : 4  Câu hỏi 7: 5 × 8 – 17 = 81 –  ...

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Violympic Toán 1 Cấp huyện Vòng 16 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 1 - Vòng 16 cấp huyện  Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/03/2015 –
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: Hà có 2 chục quả bóng, Hà thả cho bay đi 10 quả. Hà cho bạn 3 quả. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu quả bóng?
Câu 2: 1 cm+ 9cm + 10cm = ... cm
Câu 3: Một số trừ đi 10 được 30. Số đó là  ...
Câu 4:Nhà Hoa có ông, bà, bố, mẹ và em Tú. Hỏi nhà Hoa có tất cả mấy người ?

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Bài thi Violympic Lớp 9 Vòng 15 Cấp huyện Năm 2015 PDF Print E-mail

Bài thi Violympic Lớp 9 Vòng 15 Cấp huyện Năm 2015 Câu 1: Với thì phương trình  có hai nghiệm dương. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
Câu 2: Với thì đồ thị hàm số  đi qua điểm 
Câu 3: Nghiệm của phương trình  là =  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
Câu 4: Với thì đồ thị hàm số  tiếp xúc với đường thẳng 

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 Cấp huyện Vòng 15 Năm 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 15 Năm học 2014 -2015 - Câu hỏi 4:
Cho các chữ số 0; 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số đó đều có chữ số 0. Trả lời: Lập được   số thỏa mãn đề bài.
Có 4 cách chọn hàng trăm
Có 5 cách chọn hàng chục
Có 4 cách chọn hàng đơn vị
4 x 5 x 4 = 80 số (Chứ không phải 100 số )
Câu hỏi 5:
Hãy cho biết từ 1 đến 2015 có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 2 ? Trả lời: Từ 1 đến 2015 có tất cả   số chia hết cho 2.
Số chia hết cho 2 là: (2014 – 2) : 2 + 1 = 1052 số.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 22 of 164
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image