Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Toán 1 - Vòng 5 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 4- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: The seven stages of teaching these numbers are: - Counting up to 10. 1; 2; ... ; 9; 10
- Counting down from 10 to 1. 10; 9; 8; 7; ....- Counting things: 4 flowers, 5 fishes, 6 cars, 7 plane tickets - Understanding and responding to spoken random numbers between 1 and 10

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 5 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 5 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Question 1: A store sells CDs in boxes of 100. Ann bought three full boxes and one boxfrom which 14 CDs had been removed earlier. How many CDs did she get?

Question 2: There are 800 beads in a bag. Some are yellow, some are red, and some are blue. If there are 270 red and 270 blue beads, find how many yellow beads are in the bag.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 3 Vòng 5 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 4 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: trong vòng 5 này , các câu hỏi trong vòng này tập trung vào việc đánh giá, kiểm tra :

- Kĩ năng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân 6, 7; bảng chia 6,. 7.
- Kĩ năng thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở tất cả các lượt chia).
- Biết so sánh hai số đo độ dài có hai tên đơn vị đo (với một số đơn vị đo thông dụng).
- Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Kĩ năng giải toán gấp một số lên nhiều lần, tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 11 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 11 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 09/01/2014 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - -- Em cần  củng cố vững chắc các khái niệm:
+ Phân thức đại số
+ Hai phân thức bằng nhau
+ Phân thức đối
+ Phân thức nghịch đảo
+ Biểu thức hữu tỉ
+ Tìm đ/k của biến để giá trị của phân thức được xác định

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 10 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 10 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 25/12/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - - Em cần có khái niệm về biểu thức hữu tỉ, biết rằng mỗi phân thức và mỗi đa thức đều là những biểu thức hữu tỉ
- Em cần biết cách biểu diễn 1 biểu thức hữu tỉ dưới dạng 1 dãy những phép toán trên những phân thức và hiểu rằng biễn đổi một biểu thức hữu tỉ là thực hiện các phép toán trong biểu thức để biến nó thành 1 phân thức đại số
- Em cần  có kĩ năng thực hiện thành thạo các phép toán trên các phân thức đại số

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 21 of 141
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image