Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 6 - Free 3rd Grade Math In English Test PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 6 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Question 1: Canculate: 30 x 7 =
Question 2:Convert: 3m= ….mm
Question 3 :Canculate 35 x 4
Question 4:There are 6 students in a school’s drawing club. Last month, each student in aclub drew 7 pictures. How many pics are drawn in all?

_________Click here to down load _____________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5 - Free 3rd Grade Math In English Test PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 5 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Question 1: Canculate: 30 x 7 =
Question 2:Convert: 3m= ….mm
Question 3 :Canculate 35 x 4
Question 4:There are 6 students in a school’s drawing club. Last month, each student in aclub drew 7 pictures. How many pics are drawn in all?

_________Click here to down load _____________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 4 - Free 3rd Grade Math In English Test PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 4 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 26/10/2015 – Question 8: Divide :   42 : 7 = .....             a/ 6     ;             b/ 5       ;                  c/ 7     ;           d/ 8  Question 9:  Divide :   63 : 7 = .....             a/ 10     ;           b/ 9       ;                  c/ 7      ;          d/ 8  Question 10:A pet store has 7 fish tanks. This is one of them. How many fish does the store have?
Question 11:70:7 = 60:6 ; 3x7 = 7x3 ; 6:3 = 4:2 ; 7x2 = 2x7 ; 28:7 = 24:6 ; 30:6 = 35:7 ; 7x5 = 5x7 ; 7x9 = 63 ; 7x8 = 56 ; 4x7 = 7x4.

_________Click here to down load _____________
 
Toán Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 1 Năm 2015 For 5th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 10 vòng Cấp trường Năm học 2015 -2016 - Đây là Đề thi Toán Tiếng Anh  – Toán 5 - Vòng 1 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 05/09/2015 – Thứ 7 – Trong vòng thi này các em đang ôn tập các dạng toán cơ bản ở Lớp 4 và học dạng toán mới Bài toán quan hệ tỉ lệ giải bằng 2 cách. Để làm tốt vòng này các em phải nhớ được cách so sánh phân số cùng mẫu số và phân số khác mẫu số .

_________Click here to down load _____________
 
Collection the Math - Violympic Contest Online 2015 Grade 5 PDF Print E-mail

Collection the Math - Violympic Contest Online 2015 Grade 5 - Dear Math thiviolympic friends!
You no longer have to hand-grade your student papers and then submit them at our Math Violympic. Instead, your children may take any of our contests for grades 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, Primary School and High School, and Algebra Course 1 on your school computers or iPads and have the scoring process and submission of scores done for you.

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 21 of 119
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image