Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Giải Violympic Toán 8 Vòng 6 Năm học 2015 - 2016 For 8th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 6 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 11/09/2015 – Câu 1. x2-2x+1)(x-1)

=x(x2-2x+1)-1(x2-2x+1)

=x3 – 3x2 + 3x – 1

Câu 2. (x+3)(x2+3x-5)

_________Click here to down load _____________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 6 Năm học 2015 - 2016 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 6 Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 09/11/2015 - Thứ hai TTrong vòng thi này các em cần :
- Các em cần nắm được khái niệm về llàm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn. Nắm vững và vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
- Các em cần thành thạo kĩ năng làm tròn số, vận dụng tốt các quy ước làm tròn số vào đời sống hàng ngày.

_________Click here to down load _____________
 
Đề thi Violympic Toán 6 - Vòng 6 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

The Violympic Math Contest Online - Grade 6 - Round 6th - in Secondary School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 6 - Vòng 6. Đây là Đề thi Violympic – Toán 6 - Vòng 6 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 09/11/2014 – Thứ 6 –This problem requires that you understand that from each board you will get 4 pieces 3 feet long. Therefore if each board will give you 4 pieces then you need to divide 1,500 by 4 to get the right answer.
12 / 3 = 4 (3 foot sections per board)
1500 / 4 = 375 (boards required)

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 5 Vòng 6 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 6 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 09/11/2015 – Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.
Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 4 Vòng 6 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 6 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 09/11/2015 – Question 1: Nathan bought 43 Harry Potter cards at the shop. Outside, he met Callum, who had 83 cards. Along came Kieran who had none. The 3 friends decided to share all the cards. How many did they get each?
Question 2. Daniel had some string for his conker that was 168cm long. How much did his dad cut off so that the string was only 79cm?

_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 164
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image