Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 5 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 5 Năm học 2014 -2015 -Ra ngày 24/10/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : - Students simplify expressions before solving linear equations and inequalities in on variable, such as  3(2x 5) + 4( x ‐ 2 )= 12 - Students identify and use the arithmetic properties of subsets of integers and rational, irrational, and real numbers, including closure properties for the four basic arithmetic
operations where applicable. - Students use properties of numbers to demonstrate whether assertions are true or false.
- Students understand and use such operations as taking opposite finding the reciprocal, taking a root, and raising to a fractional power.  They understand and use the rules of exponents.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 4 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 4 Năm học 2014 -2015 -Ra ngày 10/10/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : The algebraic identities we studied in algebra class allow us to reduce algebraic expressions (such as 10x+ 2yx+ 3y) to their simplest forms (9x+ 5y). TheBoolean identities can be used to simplify Boolean expressions in a similar fashion. We apply these identities in the following examples.
Problem1: Given the function F(x,y,z) = xyz+ xyz+ xz, we simplify as follows:
F(x,y,z)= xyz+ xyz+ xz
= xy(z+ z) + xz (Distributive)

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 3 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 3 Năm học 2014 -2015 -Ra ngày 26/09/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : - Các em cần nắm được  khái niệm về llàm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn. Nắm vững và vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
- Các em cần thành thạo   kĩ năng làm tròn số, vận dụng tốt các quy ước làm tròn số vào đời sống hàng ngày.
- Các em cần nắm được   khái niệm số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm.
- Các em cần thành thạo   kĩ năng  Khai căn bậc hai của một số chính phương

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 2 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 2 Năm học 2014 -2015 -Ra ngày 12/09/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : + Các em cần nắm chắc quy  tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, quy tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa.
+ Các em cần nắm chắc các kỹ năng áp dụng các quy tắc trên trong tính giá trị biểu thức, viết dưới dạng luỹ thừa, so sánh hai luỹ thừa, tím số chưa biết ...
+ Các em cần hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững hai tính chất của tỉ lệ thức.
+ Các em cần nắm biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức. Bước đầu biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải bài tập.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 1 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 1 Năm học 2014 -2015-Ra ngày 05/09/2014 - Thứ NămTrong vòng thi này các em cần : + Học sinh nắm  chắc được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, qua đó đó biết vận dụng so sánh các số hữu tỉ
+ Học sinh nắm  chắc được mối quan hệ giữa các tập số tự nhiên, số nguyên, và số hữu tỉ
thức: Các em thnahf thạo  quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, hiểu quy tắc “chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ
+ Học sinh nắm  chắc được quy tắc nhân chia các số hữu tỉ và học sinh hiểu khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 129
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image