Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online De thi Violympic - Tieng Anh tren mang - Lop 4 English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
De thi Violympic - Tieng Anh tren mang - Lop 4


IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 14 năm 2015 - 4th Grade English PDF  | Print |  E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 14 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 14 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

Bài  3: Matching
1. Three round boxes     2. green gift    3. four spiders      4. sunglasses     5. sick
6. Three bears     7. bookshelf     8. six blue ballons    9. three cows    10. five rabbits
a. kệ sách        b. 3 cái hộp tròn     c. 3 con bò cái       d. 5 con thỏ      e. món quà xanh lá
f. 3 con gấu        g. 4 con nhện        h. 6 cái bong bóng       i. bệnh          j. kính đeo mắt

Last Updated on Tuesday, 08 December 2015 13:14
Read more...
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 13 năm 2015 - 4th Grade English PDF  | Print |  E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 13 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 13 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

: Vòng 13: Bài 1: Choose the correct answer
1.    Come and ………….badminton, George!
a. do        b. play        c. make        d. take
2. Mary and Kate …………..coming to class today.
a. isn’t        b. don’t        c. aren’t        d. doesn’t
3. Children ………….play football in the street.

Last Updated on Tuesday, 08 December 2015 13:11
_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 10 năm 2015 - 4th Grade English PDF  | Print |  E-mail

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 10 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 10 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

: Bài 1: Matching

1. play chess 2. swim 3. pizza 4. water 5. parrot

6. eyes 7. dance 8. mouth 9. wash 10. gal

11. noisy 12. tiger 13. grass 14. jump

Last Updated on Tuesday, 08 December 2015 11:16
_________Click here to down load _____________
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 12
==========================================================

Sponsored links

 

 

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image