Đề thi Violympic Toán 5 Vòng 8 Năm học 2014 - 2015

Đề thi Violympic Toán 5 Vòng 8 Năm học 2014 - 2015

The Violympic Math Contest Online - Grade 5 - Round 8th - in Priamry School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 8.

 

1.Introduction - Giới thiệu:

 Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 8 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 29/11/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 5 vòng 8 - Năm học 2014 - 2015

2. Phần hướng dẫn cách làm vòng thi này:

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 5- Vòng 8 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau:

- Nắm chắc cách thực hiện Cộng , trừ , nhân, chia các số thập phân.
- Tính chất giao hoán của phép cộng, phép nhân các số thập phân.
- Giải bài toán có nội dung hình học.
- Tính tổng nhiều số thập phân.
- Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
- Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.
- So sánh các số thập phân, giải bài toán với các số thập phân.
- Biết trừ hai số thập phân, vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế.
- Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ các số thập phân.
- Cách trừ một số cho một tổng.
- Tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Vận dụng tính chất của phép cộng, trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất.
- Biết nhân một số thập phân với một số tự  nhiên.
- Biết giải bài toán có phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên
- Nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, …
- Chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
- Nhân một số thập phân với một số tròn chục, tròn trăm.
Biết nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …

______________And more sections, Please download>>>>_____________

 4. Author: thiviolympic.com

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 6 pages

7. Size:1.95MB

6. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : to free download , click to one of under links. Easy download, Fastly download, Free download

>>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 7 - 2014 - 2015 School - year

>>> 19 Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 Năm học - 2013 - 2014 School - year

 Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

{plusone}
{backbutton} Danh sách Đề thi Violympic Lớp 5 - năm học 2014 - 2015   Google Plus
Top