Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Đề thi Violympic English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Đề thi Violympic
Đề thi Violympic Toán 1 - Vòng 6 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 07 November 2014 14:43

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng 6- Lớp 1 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: The seven stages of teaching these numbers are: - Counting up to 10. 1; 2; ... ; 9; 10
- Counting down from 10 to 1. 10; 9; 8; 7; ....- Counting things: 4 flowers, 5 fishes, 6 cars, 7 plane tickets - Understanding and responding to spoken random numbers between 1 and 10

Last Updated on Friday, 07 November 2014 14:51
_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 2 Vòng 6 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 07 November 2014 18:59

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 6 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Question 1: A store sells CDs in boxes of 100. Ann bought three full boxes and one boxfrom which 14 CDs had been removed earlier. How many CDs did she get?

Question 2: There are 800 beads in a bag. Some are yellow, some are red, and some are blue. If there are 270 red and 270 blue beads, find how many yellow beads are in the bag.

Last Updated on Friday, 07 November 2014 19:14
_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 6 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 07 November 2014 19:44

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 6 Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 24/10/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com Bài 2: Số gồm không trăm mười hai nghìn, hai trăm triệu, hai trăm được viết là :

a/ 200 021 200 b/ 200 012 200 ; c/ 200 102 200 ; d/ 200 012 020. Bài 3: Trong một cuộc thi chạy, Hùng chạy hết 3 phút 12 giây, Nam chạy hết 2 phút 45 giây, Toàn chạy hết 3 phút 5 giây. Tổng thời gian chạy của cả ba bạn là : ………..

a/ 8 phút 57 giây; b/ 9 phút; c/ 9 phút 2 giây ; d/ 92 giây.

Last Updated on Friday, 07 November 2014 19:54
_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Giải toán trên mạng Lớp 3 Vòng 6 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 07 November 2014 19:15

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 6 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: trong vòng 5 này , các câu hỏi trong vòng này tập trung vào việc đánh giá, kiểm tra :

- Kĩ năng nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân 6, 7; bảng chia 6,. 7.
- Kĩ năng thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở tất cả các lượt chia).
- Biết so sánh hai số đo độ dài có hai tên đơn vị đo (với một số đơn vị đo thông dụng).
- Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Kĩ năng giải toán gấp một số lên nhiều lần, tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Last Updated on Friday, 07 November 2014 19:43
_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Tổng hợp Đề thi Violympic toán trên mạng Lớp 7 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 November 2014 13:02

Tổng hợp Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 7 - Năm học 2014 - 2015- Thưa thây cô và Quý phụ huynh! - Đây là danh sách các đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 6 các vòng - Năm học 2014 - 2015 dành cho thầy cô và các em học sinh đang muốn luyện thi để có những điểm cao nhất các vòng thi lấy từ trang http://thiviloympic.com. Math talented students, gifted children, Mexican-American gifted children, gifted pupils, Attitudes towards science of intellectually gifted and mainstream upper primary students in Vietnam, Applicability of the Multiple Intelligence Theory to the Process of Organizing and Planning of Learning and Teaching in Vietnam. American Math talented students

Last Updated on Tuesday, 11 November 2014 13:11
_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 55 of 143
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image